LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Lämna prov för covid-19

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena kan visa om du har viruset som orsakar covid-19. Det andra kan visa om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information.

Det prov som visar om du har viruset kallas för PCR-prov. Det prov som visar om du har utvecklat antikroppar kallas för serologiskt prov.

Det finns ett annat slags prov som kan visa om en person som är sjuk har covid-19Det heter antigentest och kallas ibland snabbtest. Det används i vården. Du kan inte använda det själv. 

I den här texten kan du läsa vad som gäller för PCR-prov och antikroppsprov där du bor eller befinner dig. 

Vem kan lämna PCR-prov?

Det är bra om du som har symtom lämnar ett PCR-prov för att se om du har covid-19. Lämna prov även om symtomen är lindriga.

Det gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. 

Det gäller även dig som haft covid-19 för mer än sex månader sedan.

Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Då blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av sjukvården. Läs mer i texten Smittskyddslagen.

Stanna hemma till du har fått provsvar

Det är viktigt att du stannar hemma tills du har fått lämna prov och fått provsvar.

Läs mer om att stanna hemma vid symtom eller bekräftad covid-19

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Västernorrland

Hur kan jag lämna prov i Västernorrland?

I Västernorrland kan provtagning för pågående covid-19-infektion av allmänhet göras via egenprovtagning. Du loggar in via 1177.se och bokar provtagningsmaterial som ett symtomfritt ombud hämtar ut på ett valt utlämningsställe. Du kan också välja att boka tid hos några av våra provtagningsstationer dit du tar din egen bil för att genomföra egenprovtagning.

Provtagning via hälsocentral eller vårdcentral

Om du saknar e-legitimation kan du kontakta din hälso/vårdcentral. De gör då en medicinsk bedömning om du kan få ta provet på plats på hälsocentralen i stället. Det är just nu prioriterat för vård och omsorgspersonal och blåljuspersonal (polis, ambulans, räddningstjänst och SOS Alarm) i första hand när det gäller provtagning via hälsocentral/vårdcentral. 

Testa dig via Egenprovtagning i 1177 Vårdguiden

Du som har någon form av symtom på covid-19, har fyllt 6 år och har ett utsett ombud kan beställa provtagningsmaterial för att göra egenprovtagning. Du beställer egenprovtagning genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Testet visar sedan om du har covid-19.
Läs om Egenprovtagning för covid-19 Västernorrland.

Antikroppsprovtagning för allmänheten

OBS! Antikroppsprovtagning pausas från och med 22 februari.
Vi återkommer om provtagningen öppnas igen.

Here you can find this article in six other langugages

Arabic Lämna prov för covid .pdf

English Lämna prov för covid.pdf

Finnish Lämna prov för covid.pdf

Persian Lämna prov för covid.pdf

Somalia Lämna prov för covid.pdf

Tigrinja Lämna prov.pdf

Ska barn lämna PCR-prov?

Barn från och med förskoleklass rekommenderas också att lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov, men det kan variera beroende på var du bor.

Alla barn som har symtom ska stanna hemma.

När kan jag lämna PCR-prov?

Du kan lämna ett PCR-prov när du har haft symtom i minst 24 timmar. I början av sjukdomen finns det mest virus i kroppen. Du bör därför lämna provet så snart som möjligt efter 24 timmar för att få ett säkert svar.

Du som får symtom på en resa

Du ska/kan lämna PCR-prov där du befinner dig, när du får symtom på covid-19 eller blir uppmanad att lämna prov.

Följ de råd och rekommendationer som finns i regionen du ska lämna prov i. Du kan läsa om vad som gäller för olika regioner genom att välja region högst upp på sidan.  

Du som reser in i Sverige

Särskilda rekommendationer gäller om du reser in i Sverige. Du kan ha kommit i kontakt med en variant av coronaviruset som sprids lättare än hittills. 

Du som är svensk medborgare

Du som är svensk medborgare bör lämna prov så snart som möjligt efter inresan till Sverige.

Du bör lämna prov även om du tidigare har lämnat prov som visar att du har antikroppar mot covid-19.

Du som inte kan beställa ett prov när du har loggat in kan kontakta en vårdcentral eller på det sätt som gäller i regionen där du är. 

Välj region högst upp på sidan för att se hur du ska göra.

Du som är utländsk medborgare

Du som är utländsk medborgare måste kunna visa intyg om ett negativt covid-19-prov för att få komma in i Sverige. Provet får inte vara äldre än 48 timmar.

Det är bara vissa typer av covid-19-prov som godkänns. Intyget måste också innehålla viss information. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kravet gäller om du är över 18 år och oavsett vilket land du kommer ifrån, men vissa personer är undantagna. Läs mer på regeringens webbplats.

Alla bör lämna nytt prov och isolera sig

Följande rekommendation gäller för både svenska och utländska medborgare från och med förskoleklass som reser till Sverige:

Du som arbetspendlar

Du som arbetspendlar mellan Sverige och annat land behöver inte följa rekommendationerna för inresande om du redan lämnar prov minst en gång i veckan.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om vad som gäller för resenärer och arbetspendlare.

Vem kan lämna prov för antikroppar

I en del regioner har alla som är över 18 år möjlighet att ta prov för att se om de har antikroppar. I andra regioner prioriteras vilka som får lämna prov.

Du kan läsa i den här texten vad som gäller där du bor. Du väljer region högst på sidan.

När kan jag lämna prov för antikroppar?

Ett prov för att se om du har antikroppar kan du lämna tidigast 14 dagar efter att du har fått symtom. Då har antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas. Det går bra att lämna provet flera månader efter att du har blivit frisk.

Du behöver inte lämna ett prov för att se om du har antikroppar om du lämnade PCR-prov när du var sjuk och det provet visade att du hade covid-19.

Hur går en provtagning till?

Ibland kan du få ta PCR-provet själv. Det kallas egenprovtagning. Du får information om hur du ska göra.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inga prov som du kan ta själv för att se om du har antikroppar.

Så går det till att ta ett PCR-prov

Ett PCR-prov tas med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier i sekretet som finns i luftvägarna.

Provet kan tas långt bak i näsan. Då för du eller vårdpersonalen in pinnen genom en näsborre.

Provet kan också tas i svalget. Då förs pinnen in genom munnen.

Ibland tas PCR-prov från både näsan och svalget. Provtagningen kan kännas lite obehaglig, men går fort.

Ibland tas provet från slem som du hostar upp.

Så går det till att ta prov för att se om det finns antikroppar

Provet för att se om du har antikroppar är ett blodprov.

Vårdpersonalen kan ha skyddande utrustning

Vårdpersonalen kan ha särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för någon som känner oro inför att bli undersökt.

Här får du råd om hur du kan förbereda ett barn inför att lämna ett prov, om det behövs.

Hur får jag provsvar?

I den här texten kan du läsa om vad som gäller där du bor. Du väljer region högst upp på sidan.

Vad gör jag när jag har fått provsvaret?

I ditt provsvar står det hur du ska tolka ditt resultat. Du får veta vem du kan kontakta för mer information. Du är skyldig att följa de instruktioner som du får eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Vad innebär ett positivt PCR-prov?

Västernorrland

Positivt provsvar covid-19

Om ditt provsvar är positivt ska du isolera dig hemma för att inte riskera att smitta andra. Du måste också följa smittskyddslagen.

Hushållskontakter sammanboende med person med bekräftad covid-19 ska också självtesta sig

Alla personer i hushållet ska stanna hemma och isolera sig i minst sju dagar. Dagarna räknas från det provtagningsdatum när personen provtogs. Se punktlista med förhållningsregler i lista här nedan under rubrik "Under denna tidsperiod ska du".

De personer i hushållet som är 15 år och äldre, boende med någon med bekräftad covid-19 men ändå symtomfri, ska dessutom provta sig via egenprovtagning covid-19. Provtagningen ska göras efter fem dagar sedan den bekräftade med covid-19 insjuknade.

Boka egenprovtagning covid-19 via ett utlämningsställe som till exempel apotek dit symtomfritt ombud hämtar och lämnar in ditt provtagningsmaterial. Alternativt provtar du dig i egen bil på en av regionens provtagningsstationer.

Här berättar vi hur du ska göra

När ditt provsvar visar att du har en pågående infektion orsakad av covid-19 ska du vara hemma i minst sju dagar från att du fick symtom, samt tills du varit feberfri under två dygn och känner dig allmänt bättre. Då bedöms du inte längre vara smittsam.

Det finns ingen anledning att ta ett nytt prov för att se om du är smittfri eller av annat skäl. Provet kan vara positivt lång tid utan att du för den skull bedöms vara smittsam.

Under denna tidsperiod ska du:

 • inte gå till arbete eller skola
 • inte delta i fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra, t.ex. idrottsträning, under 14 dagar räknat från ditt provtagningsdatum. De bör också träffa så få personer som möjligt.
 • undvika att träffa andra personer än dem du bor med
 • inte handla i butiker eller resa med allmänna transportmedel
 • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta i armvecket eller i näsduk.
 • informera om att du är smittad om du söker vård.
 • informera de du bor med och andra personer du har nära kontakt med t.ex. hemtjänstpersonal, om att du har covid-19.
 • ta del av de förhållningsregler du måste följa enligt smittskyddslagen
 • Förhållningsreglerna går dessutom att ta del av på annat språk

På sidan om egenvårdsråd hittar du råd om vad du kan göra själv för att egenvårda dig. Kontakta din hälso- eller vårdcentral om du blir sämre.

Smittspårare kontaktar dig

Vid positivt provsvar kommer du att få en smittspårningsenkät att fylla i digitalt via 1177.se, för att det ska gå att följa upp ditt provtagningsresultat och smittspåra. Enkäten ska besvaras inom två dygn. Därefter kan du bli kontaktad av en smittspårare via telefon. Om du vill att en smittspårare kontaktar dig kan du också ange detta i enkäten.

Mer information om smittspårning om du har covid-19 finns i artikel

Ett positivt PCR-prov innebär att du har viruset i kroppen. Däremot visar det inte om du kan smitta andra. Provet upptäcker även virus som inte längre kan smitta. Spår av viruset kan ibland finnas kvar i flera veckor utan att du är smittsam.

Läs mer om hur länge du kan smitta andra.

Berätta för andra

Du kan bli uppmanad av vården att berätta att du har covid-19 för andra som du kan ha smittat. Då får de också lämna ett prov. Läs mer om smittspårning i texten Smittskyddslagen.

Vad innebär ett negativt PCR-prov?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade viruset när provet togs.

Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen när du är feberfri och känner dig frisk.

Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

När bedöms jag vara immun?

Du bedöms vara immun mot covid-19 om något av följande gäller för dig:

 • Du har lämnat ett positivt PCR-prov och blivit frisk.
 • Du har lämnat ett prov som visar att du har antikroppar.

Folkhälsomyndigheten bedömer att du troligen är immun i minst ett halvår räknat från när du var sjuk. Du kan ha antikroppar utan att ha haft några symtom. Då går det inte att säga hur länge du kan vara immun.

Bedömningen gäller endast för tester som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så kallade snabbtest som tas med ett stick i fingret uppfyller sällan dessa rekommendationer.

Vad innebär det att vara immun?

Att vara immun mot covid-19 innebär att du sannolikt är skyddad från att bli smittad på nytt under en begränsad tid.

Fortsätt att följa råd och rekommendationer

Du som är immun och smittfri ska fortsätta tvätta händerna och hålla distans till andra personer, eftersom du kan bära på andra virus och bakterier.

Du som har en ökad risk att bli svårt sjuk men är immun ska fortsätta följa råd och rekommendationer för att skydda dig själv och andra.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan