Lämna prov och få provsvar om covid-19

Behöver jag lämna prov för covid-19?

Fråga

Jag tror att jag har fått covid-19. Behöver jag lämna ett prov för att veta säkert?

Svar

Nej, de allra flesta som får symtom på covid-19 behöver inte lämna prov. Det är bara om en läkare bedömer att det är nödvändigt. Det kan hända om du får vård av något skäl, eller om du till exempel har hemtjänst eller bor på ett äldreboende.

Det finns covid-19-tester som man kan köpa och använda själv. Det måste man inte göra. Det viktigaste är att stanna hemma om du känner dig sjuk och har symtom på covid-19.

Du som ska resa utomlands kan behöva lämna prov som visar att du inte har covid-19. Läs mer i texten om covidbevis.

mer på 1177

Covid-19: Vad kan jag göra själv om jag är sjuk?

Här är råd till dig som har till exempel en förkylning, influensa eller covid-19. Råden gäller om du kan vara hemma utan att behöva vård. Det är viktigt att du kontaktar vården om dina symtom förvärras.

Så kan du må bättre efter covid-19

Efter covid-19 kan det dröja innan du känner dig bra. Det kallas ibland postcovid. Du kan till exempel vara mycket trött eller svag. Läs om fler symtom och vad du kan göra åt dem.

Till toppen av sidan