Om vaccin mot covid-19

Vaccination för dig som är under 18 år

Innehållet gäller Västerbotten

Nu kan du som bor i Västerbottens län och är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19. Alla som fyllt 12 år kan också vaccineras men det görs i första hand i samarbete med barnets skola.

Det finns nu vaccin mot covid-19 som är godkända för unga och kunskapen om vilken nytta vaccinet ger har ökat. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten vaccination till dig som är 12 år eller äldre.

Vaccineringen pågår just nu för de som är födda 2005 eller tidigare. Barn som är 12 till 15 år erbjuds vaccin med start vecka 41.

Vaccinet ger dig ett bra skydd mot covid-19 och bidrar också till att minska smittspridningen i samhället.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

Vaccination för dig som är 16 år eller äldre

Du som har fyllt 16 år eller kommer att fylla 16 år i år kan vaccinera dig mot covid-19.

Du kan antingen boka tid genom att logga in på 1177.se, ringa till valfri hälsocentral i länet eller besöka en drop in-mottagning.

Du behöver inget samtycke från din vårdnadshavare för att genomföra själva tidsbokningen. Kommer du på en drop in-vaccination måste minst en vårdnadshavare följa med.

Se lediga tider och boka på nätet.

Läs mer om hur det fungerar att boka, av- och omboka tid.

Legitimering

För att logga in på 1177.se och boka tid behöver du en e-legitimation, till exempel BankID eller Freja eID plus. Din vårdnadshavare kan inte boka tid åt dig på nätet.

Du som helt saknar möjlighet att skaffa en e-legitimation kan kontakta din hälsocentral och boka tid för vaccination.

Läs mer om att logga in med BankID och Freja eID.

Legitimering när du vaccinerar dig 

Vid vaccinationstillfället behöver du visa upp ID-kort eller pass. Har du ingen giltig legitimation kan du ta med din vårdnadshavare som identifierar sig.

Bedömning vid vaccinationstillfället

När du ska vaccinera dig så kommer vårdpersonalen att ställa några frågor till dig för att kontrollera så att du förstår vad vaccinationen innebär. Det kallas för mognadsbedömning.

Blankett för samtycke

Har du svårt att förstå muntlig eller skriftlig information eller svårt att följa instruktioner behövs samtycke från vårdnadshavare. Ett annat alternativ är att din vårdnadshavare följer med till vaccinationen. I så fall behövs inte någon underskrift. Har du med dig en påskriven blankett för samtycke eller om du har med dig din vårdnadshavare kommer vårdpersonalen inte att göra någon mognadsbedömning.

Blanketten skickas hem med post till dig tillsammans med en hälsodeklaration men du kan även ladda ner och skriva ut den:

Blankett för samtycke till vaccination mot covid-19

Vaccination av barn som är 12 till 15 år

Barn i denna åldersgrupp kommer i första hand att erbjudas vaccination på sin skola.

Det här gäller:

  • Barnet måste ha fyllt 12 år för att kunna vaccineras. Har barnet två vårdnadshavare måste båda lämna samtycke.
  • Barn som inte hunnit fylla 12 år när vaccinationen erbjuds kan i stället vaccinera sig på valfri hälsocentral. Barnet kan vaccinera sig tidigast den dag hen fyller år.
  • Barn som missar vaccinationstillfället kan vaccineras genom att boka tid på en hälsocentral eller att hen kommer på en drop in-vaccination. Det gäller om det inte finns fler vaccinationstillfällen på skolan.

Information och samtycke kommer att skickas ut till vårdnadshavare från skolorna inför vaccinationsstarten.

Det går även att ladda ner och skriva ut samtycket själv:

Blankett för samtycke till vaccination av yngre barn mot covid-19

Till toppen av sidan