OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Egenprovtagning för covid-19 i Västerbotten

Innehållet gäller Västerbotten

Region Västerbotten erbjuder egenprovtagning för covid-19. Med hjälp av ett provtagningskit tar du provet på dig själv för att se om du har en pågående infektion. Svaret får du genom att logga in med BankID eller med en personlig kod på webbplatsen Direkttest.se.

Vem kan lämna prov genom egenprovtagning?

Du som är vuxen eller i tonårsåldern kan ta prov på dig själv om de här sakerna stämmer in på dig:

  • Du har milda symtom som kan tyda på covid-19. Det kan till exempel vara hosta, snuva, halsont, illamående eller nedsatt lukt- eller smaksinne. 
  • Du har haft symtom i minst ett dygn.

Du kan göra egenprovtagning i Västerbotten även om du inte bor här utan befinner dig tillfälligt i länet.

Har du allvarliga symtom ska du inte ta prov själv. Då ska du istället vända dig till din hälsocentral för rådgivning och provtagning.

Du som inte kan eller vill ta prov på dig själv ska kontakta din hälsocentral för bedömning och provtagning. 

Egenprovtagning för barn från sex till 12 år

Egenprovtagning för barn med milda symtom införs successivt i länet. Provtagningen går till på samma sätt som för vuxna och tonåringar men utförs med hjälp av vårdpersonal.

Du som vårdnadshavare registrerar barnets prov och väljer Personlig kod som identifieringssmetod. Den behövs för att se provsvaret.

Hämta och lämna provtagningskit

Platser för att hämta och lämna provtagningskit finns i länets tre städer och på ett antal hälsocentraler runtom i länet. Antalet platser utökas allt eftersom.

Det är en bra om provtagningskitet hämtas av någon som är symtomfri, till exempel en familjemedlem eller vän. En symtomfri person bör också lämna in kitet när provet är taget.

Allmänheten

Här kan du som är tonåring eller vuxen hämta provtagningkit:

Barn från sex till 12 år

Här kan du som är vårdnadshavare hämta provtagningskit till ditt barn:

Personal inom vård, omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet

Du som arbetar inom vård, omsorg eller andra samhällsviktiga verksamheter hittar information om vad som gäller och var du hämtar provtagningskit på Region Västerbottens webbplats. Observera att tid och plats kan skilja sig från det som gäller för allmänheten.

Så här gör du egenprovtagning

Instruktioner om hur du gör egenprovtagningen följer med provtagningskitet. Instruktionerna finns också på flera språk.

Instruktionsfilm för egenprovtagning

En instruktionsfilm för dig som ska ta prov på dig själv för att se om du har covid-19.

När du väntar på ditt provsvar

Ditt provsvar kommer inom 48 timmar från det att du lämnat provet.

Medan du väntar på provsvaret ska du:

  • inte gå till din arbetsplats, skola eller motsvarande
  • undvika kontakt med personer utanför ditt hem. Om du någon gång måste röra dig utanför hemmet ska du hålla minst två meters avstånd till andra människor
  • inte resa med kolletivtrafik som till exempel buss eller tåg
  • i övrigt bete dig så att du inte sprider eventuell smitta vidare.

När provsvaret är klart får du ett sms. Logga in med BankID eller din personliga kod på webbplatsen direkttest.se för att läsa svaret.

Till toppen av sidan