Titthålsundersökningar - skopier

Nasovideoendoskopi

Innehållet gäller Västerbotten

För patienter som har en klangavvikelse i talet, krävs en noggrann undersökning av munnen, näsan och svalget. Det görs av en specialutbildad läkare, i samarbete med en logoped. Nasovideoendoskopi är en optisk undersökning som man gör med hjälp av videoendoskop.

Varför gör man undersökningen?

För att framgångsrikt kunna behandla en klangavvikelse i talet, krävs en noggrann diagnostik av munnens, näshålans och svalgets anatomi. Vanligen utförs undersökningen av en specialutbildad öron-, näs- och halsläkare, en så kallad foniater (röst- och talspecialist) tillsammans med logoped med uppgift att skapa underlag för diagnos och avgöra vilken behandling som är mest lämplig i det enskilda fallet.

Så går undersökningen till

Vid undersökning av mun, näsa och svalg används optiska hjälpmedel vilka “förlänger och förstorar läkarens ögon“ och därmed underlättar bedömningen. 

Vid nasovideoendoskopi används ett flexibelt (böjbart) instrument som är knappt tre mm tjockt och ca 30 cm långt. Instrumentet införs några cm genom en av de två näsborrarna, efter att slemhinnan i näsan bedövats med en spray som kan liknas vid vanlig nässpray som tas vid förkylning. 

Efter någon minut är slemhinnan i näsan bedövad (näsan sover) under ca 30 minuter. Bedövningen är inte smärtsam. Däremot kan patienten uppleva att det smakar och känns konstigt i munnen under några minuter. 

När videoendoskopet väl är på plats i näsan undersöks gommens utseende och funktion. Avsikten är att se om det finns möjlighet till normalt tal genom träning eller om en operation av gommen måste till, för att talets klang skall bli bättre. 

Genom undersökningen kan man också skilja artikulationssvårigheter från klangstörningar som förklaring till att talet är svårt att förstå.

Den totala undersökningstiden inklusive samtal tar ca 40 minuter varav instrumentet är på plats i näsan under ca fem minuter. 

All undersökning som avser gommens funktion videoinspelas, så att såväl föräldrar som barn kan ta del av undersökningsfynden och tolkningarna av dessa. Läkaren förklarar noggrant för föräldrar och barn hur undersökningen går till innan den påbörjas.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du kan söka vård på vilken hälsocentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna göra det behöver du förstå informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Till toppen av sidan