Titthålsundersökningar - skopier

Mikrolaryngoskopi

Innehållet gäller Västerbotten

Mikrolaryngoskopi är en mikroskopisk undersökning som genomförs under operation av stämbanden. Heshet är en vanlig orsak till att man undersöker stämbanden. Om läkaren på mottagningen vid kontroll av struphuvudet misstänker att det finns en sjuklighet på stämbanden som kan opereras bort, utförs en mikrolaryngoskopi. Det sker under narkos.

Varför gör man undersökningen?

Inspektion av stämbanden utförs som rutinundersökning på en öron-, näs- och halsmottagning. Den vanligaste orsaken till att undersökningen utförs är heshet, som kan bero på  såväl felaktig röstteknik som direkt sjuklighet på stämbanden. I vissa fall utreds förändringar på stämbanden med en operation och provtagning under narkos.

Före operationen

Du får inte äta eller dricka något efter klockan 24.00 natten före operationsdagen. Vid behov får du en lugnande tablett eller nässpray innan operationen börjar.

Operationen

Eftersom stämbanden är rörliga och mycket känsliga för beröring måste ingreppet utföras under narkos. Ett metallrör, så kallat laryngoskop förs ner i halsen och placeras med öppningen strax ovanför stämbanden. Med mikroskop kan stämbanden sedan undersökas i detalj. Olika instrument förs ner genom laryngoskopet och hela eller en del av stämbandsförändringen opereras bort. I vissa fall används laser. Vävnadsprov kan senare analyseras i mikroskop.

Efter operationen

Om du är frisk för övrigt görs ingreppet över dagen det vill säga du stannar inte kvar över natten på sjukhuset. Då vävnad tagits bort från stämbanden är det viktigt att du relativt röst-vilar under tre till fyra dagar. Det betyder att du kan använda din röst men undvik att göra det i miljöer med onödiga bakgrundsljud.

Räkna med en sjukfrånvaro på mellan tre till sju dagar och du ska då vara försiktig med att använda din röst. Du ska inte tala länge i telefon, inte tala i bullrig miljö och inte röka under sjukskrivningstiden. Om du har besvärlig hosta efter operationen ska du behandlas med hostdämpande medicin, så att stämbanden inte svullnar och läkningen försvåras.

Du kallas till återbesök till läkare, vanligen efter åtta veckor för kontroll och besked vad eventuellt vävnadsundersökningen visade. I vissa fall får du komma till en logoped som hjälper dig med att hitta en god röstteknik.

Risker

I sällsynta fall kan rösten bli sämre efter operation på grund av ärrbildning med försämrad stämbandsvibration.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du kan söka vård på vilken hälsocentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna göra det behöver du förstå informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig.

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Till toppen av sidan