1177 VÅRDGUIDEN PÅ WEBBEN

Visa vårdmottagning på 1177.se

Den här texten vänder sig till vårdgivare inom den offentligt finansierade vården, som vill synas på 1177 Vårdguiden eller som redan gör det.

I texten nedan presenteras först hur man går till väga för att mottagningen ska synas på 1177 Vårdguiden. Längre ner finns manualer och instruktioner för hur man lägger in kontaktuppgifter så att de blir sökbara och visas på rätt sätt.

De mottagningsuppgifter som finns på 1177.se baseras på kvalitetssäkrad information från bland annat Katalogtjänst HSA. För att få ansluta sig till HSA krävs att man är en vård- eller omsorgsaktör. I tveksamma fall prövas detta av ett särskilt råd.

Privat vårdmottagning

För att få synas på 1177.se som privat vårdmottagning måste mottagningen ha ett avtal med den aktuella region där vården bedrivs och vara ansluten till HSA. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

I dagsläget finns ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata vårdmottagningar. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata vårdmottagningar som har avtal med regionen att anslutas till HSA via sin region i stället för via ett ombud. Kontakta din region för mer information.

Privat tandvårdsmottagning

Om du representerar en privat tandvårdsmottagning och vill synas på 1177 Vårdguiden och Hitta vård behöver du läsa kapitlet nedan.

HSA-anslutning för privata tandvårdsmottagningar

För att kunna synas på 1177.se måste mottagningen vara ansluten till HSA som är en elektronisk informationskatalog där uppgifterna om mottagningen registreras. Det lättaste sättet att ansluta sig till HSA är att anlita ett HSA-ombud. HSA-ombudet administrerar och kvalitetssäkrar informationen om mottagningen regelbundet så att den är korrekt och uppdaterad.

I dagsläget finns det ett fåtal HSA-ombud som riktar sig till privata tandvårdsmottagningar, men fler aktörer är på väg in på marknaden. Information om priser och villkor för anslutning hittar du på HSA-ombudens hemsidor.

Ibland är det möjligt för privata tandvårdsmottagningar som har avtal med regionen att anslutas till HSA via sin region. Mottagningen behöver då inte anslutas till HSA via ett ombud. Kontakta din region för mer information.

Värmland

Manualer och riktlinjer för tjänsten Hitta vård

I nedanstående länk finns information för dig som administrerar kontaktkort som visas i tjänsten Hitta vård på 1177.se samt länk till Hitta vårds administrativa verktyg Kontaktkortsadmin (KKA).

Har du några frågor om Hitta vård - läs först informationen och supportinformation här! 

Till toppen av sidan