Kvalitetsmått

Skriv ut (ca 1 sida)

Det finns olika sätt att mäta kvalitet i hälso- och sjukvården. Kvalitetsmått visar delar av vissa mätningar av kvaliteten. Du kan till exempel få reda på hur nöjda andra patienter är med den vård de har fått.

Skriv ut

Vad är kvalitetsmått i sjukvården?

Vad är kvalitetsmått i sjukvården?

Information om en viss sjukdom eller behandling samlas i ett kvalitetsregister. Det kan vara resultat av prover och undersökningar, vilken behandling som har valts och vilket resultat den har gett. Ibland kan det finnas information om hur patienter uppfattar sin situation, och hur situationen påverkas av sjukdomen eller behandlingen. Uppgifter om vården samlas in regelbundet och sammanställs i flera nationella kvalitetsregister. Kvalitetsmåtten som vi visar är hämtade från de nationella kvalitetsregistren. 

Det är vårdgivaren som lämnar uppgifterna till kvalitetsregistret. Vilka uppgifter som registreras varierar mellan olika register.

Du hittar fler resultat från kvalitetsregistren på webbplatsen Vården i siffror

Fäll ihop

Varför visar vi kvalitetsmått?

Varför visar vi kvalitetsmått?

Syftet med kvalitetsregistren är att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter. Inför en stor händelse eller ett viktigt val kanske du som patient vill ha fördjupad information och statistik. Det kan kvalitetsmåtten ge. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2016-04-26
Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Fredrik Westander, Sveriges kommuner och landsting