VÅRDEN I UPPSALA LÄN

Intyg om nödvändig tandvård

Innehållet gäller Uppsala län

Intyg om nödvändig tandvård

Om du har stort omvårdnadsbehov kan du ha rätt till tandvårdsstöd. Kontakta någon av personerna nedan för att få veta vem som kan bedöma om du har rätt till intyg om nödvändig tandvård.

Behöver du tandvård som en del i sjukdomsbehandling ska du prata med den läkare som ansvarar för din behandling.

Enköping

Kim Öberg, hälso- och sjukvårdsutvecklare/bitr. MAS, 0171-62 66 93, kim.oberg@enkoping.se

Heby
Jessica Eriksson, biståndshandläggare, 0224-363 29, jessica.eriksson@heby.se

Håbo
Irene Eklöf, MAS, 0171-528 87, irene.eklof@habo.se

Knivsta
Hayat Ibrahimkhel, biståndshandläggare, 018-34 74 82, hayat.ibrahim@knivsta.se

Tierp
Gunilla Pettersson, enhetschef Wesslandia, 0293-21 94 61, 0705-35 01 19,  gunilla.pettersson@tierp.se

Uppsala
Christina Brännström, utvecklingsledare, 018-727 59 99, 072-519 76 50, christina.brannstrom@uppsala.se 

Älvkarleby
Britta Gustavsson, MAS, 026-832 21, 070-692 84 98, britta.gustavsson@alvkarleby.se

Östhammar
Anette Frode, MAS, 0173-862 09, e-post: anette.frode@osthammar.se
Ulrika Högberg, biståndshandläggare, 0173-86 206, ulrika.hogberg@osthammar.se

Psykiatri
Thomas Mäkinen, kurator, Psykiatridivisionen, Akademiska sjukhuset, 018-611 20 68, e-post: thomas.makinen@akademiska.se

Region Uppsalas LSS-enhet
Ragna Kihlström, samordningsstrateg/LSS-samordnare, 018-611 62 15, ragna.kihlstrom@regionuppsala.se