Söka vård - turkiska

Bakım aramak

Att söka vård - turkiskaThe content concerns Västra Götaland

1177 Vårdguiden (Bakım ve Tedavi Rehberi) web sayfası

Web sayfası 1177.se’de hastalıklar, muayene ve tedaviler hakkında binlerce yazı ve makale vardır. Sayfaya filimler, illüstrasyonlar ve slayt gösterileri de konmuştur. Sayfada ayrıca özel olarak çocuklar için konmuş bir bölüm de vardır. 

Sağlık ocağı (Vårdcentral)

Sağlık ocağı, İsveç tedavi ve sağlık hizmetleri açısından esas oluşturur. Sizin veya çocuğunuzun hastalık bakımı ve tedavisine ihtiyacı olduğunda ilk önce sağlık ocağına başvurmanız gerekir. Sağlık ocaklarının birçoğu telefonla danışma hizmeti sunmaktadır. Telefon ettiğinizde çalışma günü ise çoğunlukla size acil bir randevu saati vermeleri de mümkündür.        

Sağlık ocağında birçok hastalıklar ve rahatsızlıklarla ilgili olarak muayene edilerek tedavi edilmeniz mümkün bulunmaktadır. Sağlık ocağı koruyucu önlemler üzerinde de çalışır. Sağlıkla ilgili tavsiyelerde de bulunur. Sağlık ocağı personeli psikolojik bir rahatsızlığı olanlara ve örneğin moral bozukluğu yaşıyorsanız veya endişeliyseniz ve birisiyle konuşmaya ihtiyacınız varsa size de yardımcı olabilir. Bir hastanede tedavi edilmeye veya muayene edilmeye ihtiyacınızın olması halinde sağlık ocağı doktoru hastanede size bir randevu saati verilmesi için sizin için bir sevk belgesi yazabilir. Sağlık ocağından bir psikiyatri kliniğine sevk edilebilmeniz de mümkündür.    

Sağlık ocakları çalışma günlerinde çoğunlukla 08.00 – 17.00 saatleri arasında açıktır. Sağlık ocağının kapalı olduğu gün ve saatlerde bakıma ihtiyacınızın olması halinde bir nöbetçi sağlık merkezine başvurmanız gerekir.

Sağlık ocağınızı bulunuz

Sağlık ocağı bulunuz

Telefonla 1177 Vårdguiden (Bakım ve Tedavi Rehberi)

Hastalık bakımı ve danışma hattı telefon numarası 1177’dir. Bu numara ülkenin her yerinden, yılın her günü ve gece gündüz 24 saat aranabilir. Aşağıda belirtilen durumlarda bir hemşireyle konuşmak için bu numarayı arayabilirsiniz: 

  • Kişisel bakımınız konusunda danışmak için,
  • Semptomlarınızla ilgili olarak,
  • Bakım için bir sağlık kurumuna gitmeniz gerekip gerekmediğini sormak için,
  • Sağlık kurumuna gitmeniz gerekiyorsa nereye gitmeniz gerektiğini sormak için,
  • Durumun ne kadar acil olduğunu sormak için.

Acil hayati tehlike arz eden durumlarda tüm ülkede aranacak acil telefon numarası 112’dir.

Telefonla Vårdguiden hakkında daha fazla bilgi

Arapça ve Somalice konuşan tercüman yardımıyla hastalık bakımı danışma hizmeti

Hastalık bakımı konusunda danışma hizmeti Arapça ve Somalice konuşan tercüman yardımıyla da verilmektedir. Bu hizmet her gün 08.00- 22.00 saatleri arasında açıktır. Bunun için tek bir mükâleme ücreti ödenir. Danışma hizmeti tercüman yardımıyla Västra Göteland Bölgesi 1177 Vårdguiden’de görevli hemşireler tarafından verilir.
Arapça için  0771-11 77 90’ı arayınız.
Somalice için 0771-11 77 91’i arayınız.

Daha fazla bilgi için tıklayınız

Ebe kliniği

Kliniği doğum kontrol usulleri konusunda danışmak ve jinekolojik Smear testi yaptırmak için ziyaret edebilirsiniz. Klinik doğum klinikleri ve çocuk sağlık ocaklarıyla çok yakın işbirliği içindedir. Bu klinikte zührevi bir hastalığa yakalanmış olduğunuz konusunda şüpheniz olduğunda da size yardımcı olunması mümkündür.

Kliniklerde ebe, doktor, psikolog ve diyetisyen görev yapar.

Hamile olduğunuz takdirde ebe kliniği size anne sağlığı hizmeti sunar. Kliniğin diğer bir görevi de anne sağlığıdır.
Ebe ziyareti için tıklayınız

Anne sağlığı ve bakımı (Mödrahälsovård)

Anne sağlığı ve bakımı hizmeti ebe kliniği tarafından verilir. Kliniğin adı Anne sağlığı ve bakımı merkezi (MVC) de olabilir. Bu merkezler hamile olanlara hizmet vermek için kurulmuştur. Anne sağlığı merkezlerinde ebeler görev yapar. Ebeler hamilelik sırasında anne sağlığı ve bakımı, yapılacak kontroller konusunda yardımcı olur, doğum kontrol usulleri hakkında tavsiyelerde bulunur ve jinekolojik Smear testi yapar. Merkezde farklı zührevi hastalıklar testleri yapılması konusunda da yardımcı olunması mümkündür. .

Çocuk bekleyen tüm bayanların ücretsiz olarak anne sağlığı ve bakımı hizmeti alma hakları vardır..

Çocuk sağlığı ve bakımı merkezi, BVC

Çocuk sağlığı ve bakımı merkezi, BVC  0 ve 6 yaş arasında bulunan çocuklar için kurulmuştur. BVC, yeni doğan çocukların kontrolünden ve küçük çocukların sağlığından sorumludur: Çocukların gelişmesi ile ilgili olarak her konuda tavsiyelerde bulunur.  Personelin evlat edinilmiş yeni bir çocuk geldiği veya yeni bir çocuk taşındığı zaman ev ziyareti yapması da mümkündür.  .

BVC’nin ebe klinikleri, sağlık ocakları, çocuk ve gençler klinikleri yakın bir işbirliği içindedir. BVC’yi ziyaret ettiğinizde bir ücret ödemezsiniz.  
Çocuk sağlığı ve bakımı merkezinde muayene

Nöbetçi sağlık merkezi (Jourcentral)

Nöbetçi sağlık merkezi birinci basamak sağlık ocağı acili veya yerel sağlık ocağı acili (närakut) olarak adlandırılabilir. Bu merkezleri randevu almadan ziyaret edebilirsiniz. Ancak en iyisi gitmeden önce telefon etmektir. Nöbetçi sağlık merkezine sağlık ocağının kapalı olduğu, acil olarak hastalandığınız zaman ve bir gün sonrayı bekleyemeyecek kadar rahatsızlık dyulması halinde gidilmesi gerekir

Gerekiyorsa merkez sizi bir acil servise yollar. Nöbetçi sağlık merkezi sağlık ocaklarının ve hastanelerin acil servislerine ek olarak verilen tamamlayıcı bir hizmettir. Merkezde fazla zaman almayan sağlık hizmeti verilir. Kapsamlı araştırmalar yapılmaz. 

Nöbetçi sağlık merkezinizi, bulunuz

Acil bakım hizmeti  

Daha zor bir kaza, ciddi bir hastalık halinde veya ambulans çağırmanıza ihtiyacınız olduğunda 112’yi aramanız gerekir. Hastaneye gitmeniz gerektiğine ambulans hemşiresi karar verir.  İhtiyaç halinde mahalle, bir doktor da çağrılabilir.      

Acil servise gidilmesi örneğin aniden başlayan şiddetli göğüs ağrısı, nefes almakta zorlanma, başta yara, ani şiddetli baş ağrısı, şiddetli karın ağrısı, kramp girmesi, ayağını kırma, derin yara, aşırı kanama, bilincini kaybetme ve ani şiddetli sancı halinde gereklidir.

Hastaya acil serviste her zaman bir teşhis konmaz Hasta acil serviste sadece uzman bir doktor tarafından bakımının yapılması ve sağlık durumunun araştırılması için diğer bir servise nakli için kontrol edilir.  

Acil servisinizi bulmak için tıklayınız

To the top of the page