እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ኣብ ናይ ክታበት ክፍልታት ኣብ ምዕራብ ኖርላንድ ግዜ ሓዝ

Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - tigrinskaThe content concerns Västernorrland

ሕጂ 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾንኩም፡ ካልኣይ ክታበት ካብ ትወስዱ ብውሑዱ ሓሙሽተ ኣዋርሕ እንተሕሊፍኩም፡ ንዶዝ 3 ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። ዋላ ኣብዚ ዓመት 16 ትመልእ ወይከኣ ልዕሊኡ ዕድመኹም፣ ከምቲ ልሙድ፣ ክታበት Covid-19 ዶዝ 1ን / ወይ ዶዝ 2ን ንኽትወስድ ቆጸራ ግበር ። ዝርዝር ናይ ኣሃዱታት ክታበትን ማእከላት ጥዕናን/ማእከላት ጥዕና ኣብ ታሕቲ ተመልከት። እቲ ዝሰማምዓካ ኣሃዱ ንዓኻ ምረጽ። ቆጸራ ንኽትገብር ኢ-መለለዪ ኣየድልየካን እዩ።

ኣብዚ ዝርዝር ኣስማት ናይቶም ንነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ክታበት ኣንጻር covid-19 ክትረኽቡሎም እትኽእሉ ኣሃዱታት ክንዝርዝር ኢና። ገለ ኣሃዱታት እውን ክታበት ኣንጻር ሰዓል ናይ ምውሳድ ኣማራጺ የቕርባ፣ ነቲ ክታበት ምስ ሳልሳይ ዓይነት ዶዝ Covid-19 ክታበት ብምውህሃድ ክትወስዶ ትኽእል። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣሃዱ ወይ ማእከል ጥዕና/ማእከል ክንክን ጥዕና ተወከሱ።ክታበት ጉንፋዕ ብ9 ኖቨምበር እዩ ጀሚሩ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ገጽ ክርከብ ይከኣል ክታበት አንጻር ሰዓል ኣብ Västernorrland

ሀርኖሳንድ

ክፍሊ ክታበት ሀርኖሳንድ፡ ቀረባ ክንክን - ሰሜናዊ መእተዊ/Vaccinationsenhet Härnösand

Vårdcentralen Johannesberg

Vårdcentralen Öbacka

ክራምፎርሽ

Vaccinationsenhet Kramfors

ሶለፍተዮ

ክፍሊ ክታበት ሶለፍተዮ፡ ሁልስታ ጎርድ/Vaccinationsenhet Sollefteå 

Vaccinationsenhet Junsele

Vaccinationsenhet Ramsele

Vaccinationsenhet Näsåker

ሱንድስቫል

Hälsocentralen Centrum

Hälsocentralen Liden

Hälsocentralen Ljustadalen Premicare

Hälsocentralen Matfors

Hälsocentralen Stöde

Vårdcentralen Caspien Alnö

Vårdcentralen Njurunda

Vårdcentralen Sundsvall

Vårdcentralen St Olof

Vårdcentralen Sidsjö

Timrå

Vårdcentralen Söråker

Vårdcentralen Timrå

Ånge

Hälsocentralen Ånge

Vårdcentralen Fränsta

አርንኾልድስቪክ

ክፍሊ ክታበት ከርሊንግሃለን ኽይቲስ/Vaccinationsenhet Örnsköldsvik 

Hälsocentralen Bredbyn

Tider finns från vecka 7 på dessa hälsocentraler:

HumanResurs hälsocentral

Hälsocentralen Ankaret

Hälsocentralen Bjästa

Hälsocentralen Domsjö

Hälsocentralen Husum

Hälsocentralen Själevad

To the top of the page