እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ኣብ ናይ ክታበት ክፍልታት ኣብ ምዕራብ ኖርላንድ ግዜ ሓዝ

Boka tid för vaccination mot covid-19 Västernorrland - tigrinskaThe content concerns Västernorrland

ንስኻ ሎሚ ዓመት ዕድመኻ 16 እትመልእ ወይ ልዕሊኡ ዝዕድመኻን ናይ ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸራ ሓዝ። ኣየኖት ጸረ ኮቪድ-19 ዝኸትባ ናይ ክታበት ክፍልታትን ማእከል-ሕክምናታትን ቆጸራ ክትሕዘሉ ትኽእል ዝርዝር ኣብ ታሕቲ ረአይ።

To the top of the page