Tillhör du en grupp som vaccineras mot covid-19 just nu?

Det är många som försöker boka tid för vaccination. Finns det inga lediga tider kan du försöka igen om några dagar. Regionen får mer vaccin varje vecka och nya tider läggs ut allt eftersom. Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid. Läs om vaccinationen.

ምርመራታት/ቅምሶታት

ቅምሶ ኣብ ትህበሉ ወቕቲ

När man lämnar prov - tigrinjaThe content concerns Västerbotten

Biobankslagen - läs texten på svenska här

Personuppgifter i vården - läs texten på svenska här

ገለ-ገለ ቅምሶታት ኣብ ቢዮባንክ ይዕቈሩ

ኣብ ማእከላት ሓለዋ ጥዕና ቅምሶ (prov) እትህበለን ሓያለ ኣጋጣምታት ኣለዋ፤ ንኣብነት ቅምሶ ደምን ቅምሶ ኣካሊትን (vävnadsprov)። ምምሕዳር ኣውራጃዊ ባይቶ ንምርመራ ጥዕና ኣብ ዚዕድመሉ ወቕቲ: ንኣብነት ኣብ እዋን ምርመራታት ጋይኖኮሎጅን ምርመራታት ስነ-ዋህዮን (gynekologiska cytologiundersökningar) ቅምሶታት ኪወሰዱ ይኽእሉ’ዮም። ስሕት ኢሉ ቅምሶታት ምስ ተጸንዑ፤ ኣብ ቢዮባንክ (biobank) ይዕቈሩ።

ቅምሶታት ዚዕቈሩሉ ምኽንያት፤ ሓደ ውልቀሰብ ከም ሕሙም መጠን ዘተኣማምን ክንክንን ሕክምናን ምእንቲ ኪረክብ’ዩ። እቲ ነጸርታ ዚገብር ሓኪም፤ ንሓዲሽ ቅምሶ ምስ’ቲ ኣቐዲሙ ዝተዓቝረ ቅምሶ ምውድዳር ከድልዮ ይኽእል’ዩ። ቢዮባንክ ንትምህርቲ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ጥዕና: ኣብ ዓይነታውን ዝተመሓየሸን ስራሕ ኣብ ምምዕባልን ከምኡ’ውን ኣብ መጽናዕቲ ብተወሳኺ የድሊ እዩ።

ውልቃዊ ሓበሬታን ውጽኢት ቅምሶ ምርመራን ብስትረት ይተሓዝ

እቲ ዝተዓቝረ ቅምሶ: ዘይፍቀዶ ሰብ ኣብ ዘይረኽቦ ቦታ ይዕቈር። ነቲ ቅምሶ ዚምልከት ውልቃዊ ሓበሬታ፤ ኣብ መዝገብ ሕክምናን ኣብ ፍሉይ መዝገብ ቅምሶን ይምዝገብ። ኵሉ ውልቃዊ ሓበሬታ ብመሰረት ሕጊ ስትረትን (sekretesslagen) ሕጊ ሓበሬታ ሕሙማትን (patientdatalagen) ይሕሎ።

ባዕልኻ ኢኻ ትመርጽ

ብመሰረት ሕጊ ቢዮባንክ (biobankslagen): ቅምሶ ምርመራ ክትህብ ከለኻ፤ እቲ ቅምሶ ኪዕቈር ፍቓድካ እንተ ኾይኑ ትሕተት ኢኻ። እቶም ሰራሕተኛታት ሓለዋ ጥዕና፤ እቲ ቅምሶ ኣበየናይ መዓላ ከም ዚውዕል ኪሕብሩኻ ግቡእ ኣለዎም፤ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ድማ እቲ ቅምሶ ኪዕቈርን ኣበየናይ መዓላ ከም ዚውዕልን እትፈቅድ።

To the top of the page