Läs om covid-19 på 1177.se – många telefonsamtal till 1177 Vårdguiden just nu.Det här meddelandet avser Uppsala län

Har du allmänna frågor om covid-19, vaccination och provtagning, läs på 1177.se.

Det är många som ringer till 1177 Vårdguiden just nu. Sjuksköterskorna ger råd till dig som är sjuk och behöver sjukvårdsrådgivning.

እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግደፍ

Lämna prov för covid-19 - tigrinska

ሕማም ኮቪድ-19 እንተ ኣለካ ኾይኑ ንምፍላጥ ቅምሶ ምሃብ የድሊ እዩ። ቅምሶ ምሃብን መርመራ ምግዳፍን ሓደ እዩ። ዋላ ተኸቲብካ ከለኻ ምልክት እንተ ኣለካ ኮይኑ መርመራ ግደፍ።

ሕማምካ ኮቪድ-19 ምዃኑን ዘይምዃኑን ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ። ሽዑ ካልኦት ሰባት ካብ መልከፍቲ ከም ዝድሕኑ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ  ዘለኻሉ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page