Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 24

14 juni: Nu kan du som är född 1986 eller tidigare boka tid för vaccination via appen Alltid öppet. Läs mer om hur du bokar här.

እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግደፍ

Lämna prov för covid-19 - tigrinska

ሕማም ኮቪድ-19 እንተ ኣለካ ኾይኑ ንምፍላጥ ቅምሶ ምሃብ የድሊ እዩ። ቅምሶ ምሃብን መርመራ ምግዳፍን ሓደ እዩ። ምልክት እንተ ኣለካ ኾይኑ መርመራ ግደፍ።

ሕማምካ ኮቪድ-19 ምዃኑን ዘይምዃኑን ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ። ሽዑ ካልኦት ሰባት ካብ መልከፍቲ ከም ዝድሕኑ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page