ትግርኛ/Tigrinska

Undersökningar och prover - ምርመራታት/ቅምሶታት

Undersökningar/prover - tigrinskaThe content concerns Skåne

Current articles

Visa innehåll som:
ኣብ ስኮነ ዝተባላሽዉ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ መከላኸሊ ጥንሲTrasiga kopparspiraler i Skåne - tigrinska

ሓደ ስፒራል ነሓስ መከላኸሊ ጥንሲ ንኸይትጠንሲ ሓደ መከላኸሊ እዩ። ሓደ ውሱናት ሰባት ኣብ ስኮነ ጌጋ ከምዘለዎ ዝተራእየ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ተዋሂበን። እዚ ከኣ ኣብ መንጎ ጥሪ 2015ን ሓጋይ 2018ን እዩ ተገይሩ። እንድሕር ሽዑኡ መከላኸሊ ጥንሲ ስፒራል ነሓስ ተገዩልኪ ኾይንኑ እሞ ተሻቒሊ ኣለኺ? ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ናብ መሕረሲትኪ ክትድውሊ ኣለኪ።

To the top of the page