እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ስለ ኮቪድ -19 በስልክ መስመር በትግርኛ

Nationell telefonlinje om covid-19 på olika språk - Östergötland - tigrinskaThe content concerns Skåne

ውሃብቲ ሓበሬታ ጥዕና ኣብ ኦስተርጎትላንድ ብዛዕባ ለበዳ ኮረና ቫይረስ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይሕብረኡን ሕቶታት ይምልሱን። ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ 09,00-12,00/13,00-15,00 ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሕቶታት ኣብ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ክምልሱ ኢዮም። እዚ መስርሕ ናይ ተለፎን መስመር ብወሃብቲ ሓበሬታ ጥዕና ናይ ፍሊክቲን መዲሲን ሰንትሩም ኢዩ ክካየድ።

ሓፈሻዊ ሕቶታት ጥራሕ

እዚ ናይ ተለፎን መስርሕ እዚ ከም ሓካይምን ነርስን ኮይኑ ዝመክር ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ ካብቲ ሓፈሻዊ ምኽሪ ሰጊሩ ውልቃዊ ኰታት ጥዕንኡ ንምግምጋም ከምቲ ንቡር ናብ 1177 ብምድዋል ኢዩ ክፈልጥ ዝኽእል።

 

ወሃብቲ ሓበሬታ ጥዕና ሓፈሻዊ ባህርያት ናይዚ ተላባዒ ሕማም ኢዮም ዝምልሱ፣ ከም ኣብነት፣

  •  ኮሮና እንታይ ኢዩ
  • ከመይ ጌሩ ይመሓላለፍ
  • ከመይ ጌርና ንከላኸሎ
  • ወይ ሓሚምና ወይ ውን ሕሙም ኣሰኒና ኣብ ምብጻሕ ሆስፒታል ክንክተሎ ዘለና ኣገባብ
  • ነዚ ምልባዕ ብከመይ ዶው ነብሎ ወይ ነግድሎ
  •  ሓበሬታ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ኣበይ ክንረክብ ንኽእል

መስርሕ ኣገልግሎት ተለፎን፣

ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት 09,00-12,00/13,00-1500

08-123 680 00

To the top of the page