Vaccinationsintyg covid-19 i Region Östergötland

I väntan på det digitala covidbeviset kan du själv logga in i din journal via 1177.se och skriva ut informationen om din vaccination. Det intygar vaccinationen men kan oftast inte användas vid resor. Region Östergötland utfärdar inga vaccinationsintyg. Läs mer: Covid-19: resor och covid-bevis

መምርሕታትን መሰላትን

ሕጊ ሕሙማት

Patientlagen - tigrinska

ሕጊ ሕሙማት ንዓኻ ከም ሕሙም መጠን ኪኸውን’ዩ ተደንጊጉ። ንስኻ ብዛዕባ ሕማምካ ሓበሬታ ክትረክብን እንታይ ዓይነት ሕክምና ከም ዘሎን ኣብኡ ተገሊጹ’ሎ። ስለዚ ንስኻ’ውን ብወገንካ ኣብ እትረኽቦ ሕክምና ክትውስን ትኽእል ኢኻ ማለት’ዩ። እቲ ዘድልየካ ሕክምና ኣበይ ከም እትመርጾ’ውን ክትፈልጥ ትኽእል።

To the top of the page