ጥን

ምንቅሳቕ ኣካላት ኣብ እዋን ጥንሲ

Fysisk aktivitet under graviditeten - tigrinskaThe content concerns Östergötland

ኣብቲ ኣብ እዋን ጥንስቲ ዘሎኹሉ ጊዜ፥ ልምምድ ክትገብሪን ኣካላትኪ ክተንቀሳቕስዮን ጽቡቕ’ዩ። ከምኡ ብምግባርኪ ድማ፡ ጽቡቕ ክስምዓኪ ይኽእል’ዩ። ገለ ካብቶም ናይ ጥንሲ ሽግራትን ውን ከወግድን ኬሕውን ይኽእል’ዩ። ብተወሳኺ ግን፡ ምንቅስቓስ ኣካላት ምግባር፡ ኣካላትኪ ንሕርሲ ንምድላው፡ ሓደ ጽቡቕ ኣገባብ’ዩ። ብድሕሪ ሕርሲ ውን፡ ኣካላትኪ ብዝቐለለ ቀልጢፉ ንኺጸፍፍ፥ ምንቅስቓስ ኪሕግዝ ይኽእል’ዩ።

Läs texten på svenska

እዚ ጽሑፍ’ዚ፡ ብዛዕባ ኣብ እዋን ጥንስኺ ክትገብርዮ ዚግባእ ምንቅስቓስ ኣካላት፥ ክትሓስብሉ ዘድልዩ ነገራትን፥ እንታይ ውን ክተውግዲ ከም ዚግብኣክን ዚዛረብ’ዩ።

To the top of the page