እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

መምርሒ ንባዕላዊ ኣወሳስዳ ናሙና(መርመራ) ካብ ኣፍንጫን ጐረሮን ምራቕ ኣፍን

Information om att ta ett test för Covid-19 Kronoberg - tigrinskaThe content concerns Kronoberg
To the top of the page