እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ኣለርጂ ወይ ሐሳስያ፡ ብኸመይ ካብ ምልክታት covid-19 ትፈልዮ?

Hur du skiljer allergi från symtom på covid-19 - tigrinskaThe content concerns Jönköpings län

Health communicatior, Region Jönköpings län, tells you how to distinguish between pollen allergy and infection symptoms, like covid-19 (coronavirus).

To the top of the page