Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ኮቪድ-19 – ብትግርኛ

Om Covid-19 - tigrinska

ኮቪድ-19 ብሰንኪ ቫይረስ ዝስዕብ እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ኮቪድ-19 ዝሕዞም ሰባት፡ ከም ጕንፋዕ ክሕዘካ ከሎ ትሓሞ ይሓሙ። ገሊኦም ሰባት ኣዝዮም ስለ ዝሓሙ፡ ኣብ ሆስፒታል ክሕከሙ የድልዮም እዩ።

ሕማም ኮቪድ-19 ብሓደ ካብቶም ጕጅለ ኮሮና ቫይረስ ዝኾነ ሓድሽ ቫይረስ እዩ ዝስዕብ።

እዚ ሕማም ኣብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለም እዩ ዘሎ። ስለዚ እዩ ዓለምለኸ ለብዒ ተባሂሉ ዝጽዋዕ።

ኣብቲ ዘለካዮ ቦታ እንታይ ከም ዘገልግል ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ላዕሊ ኣብዚ ገጽ ዞባ ምረጽ።

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page