ክትባታት

ኣበይ ከይደ ክኽተብ ይኽእል?

Var och när kan jag vaccinera mig? - tigrinjaThe content concerns Gävleborg

ጸረ ጉንፋዕ ክትክተብ እንድሕር ደሊኻ ምስ ናይ ጥዕናኻ ማእከል ክንክን ርክብ ግበር።

To the top of the page