ክትባታት

ጥዕናኻ ሓልው - ተኸተብ!

Håll dig frisk - andra språk - tigrinskaThe content concerns Gävleborg

ዋላ እውን እንድሕር ምሉእ ጥዕና ዘለካ ኮይኑ ይሰመዓካ ብናይ ጉንፋዕ ሳዕቤን ሕማማት ኣዚኻ ክትሓምም ትኽእል ኢኻ። እቲ ክታበት ሓደ ጽቡቕ መከላኸሊ ስለዝህብ እንድሕር ተለኺፍካ ካብ ብዘይ ክታበት ቅልል ዝበለ ትሓምም ።

To the top of the page