ትግርኛ/Tigrinska

ክትባታት

Vaccination - tigrinskaThe content concerns Gävleborg

Content - ክትባታት

Visa innehåll som:
  • ንነብስኹም ኣንጻር ኮቪድ-19ን ጉንፋዕን ተኸተቡ

    Håll dig frisk - tigrinska

    ገለ ብኮቪድ-19ን ኢንፍሉዌንዛን ዝተለኽፉ ሰባት ብኸቢድ ናይ ምሕማም ሓደጋ ኣለዎም። ንስኻትኩም ክታበት ክትወስዱ ትምከሩን ንቡር ምሉእ ጥዕና ዘለኩም ኮይኑ ዝስምዓኩምን ገና ክታበት ከድልየኩም ይኽእል እዩ።

  • ኣበይ ከይደ ክኽተብ ይኽእል?

    Var och när kan jag vaccinera mig? - tigrinska

    ጸረ ጉንፋዕ ክትክተብ እንድሕር ደሊኻ ምስ ናይ ጥዕናኻ ማእከል ክንክን ርክብ ግበር።

To the top of the page