እኩብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ብትግርኛ

ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኣብ ያቭለቦሪ ቈጸራ ናይ ክታበት ግበር

Boka tid för vaccination mot covid-19 Gävleborg - andra språk - tigrinskaThe content concerns Gävleborg

ዞባ ያቭሌቦሪ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክታበት ይህብ። ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ህዝቢ ብኣይናይ ኣስራርዓ ክኽተቡ ከም ዘሎዎም ዝገልጽ ሃገራዊ ውጥን ኣሎ።

To the top of the page