Vaccin mot covid-19 i Region Dalarna

Du som är 65-74 år kan boka tid för vaccination genom att logga in på 1177.se

Gruppen 75-79 år fortsätter kallas till vaccinering på sin vårdcentral.

Behöver du hjälp med bokningen, ring Region Dalarnas telefonsupport 010-249 92 88

Obs! Du kan inte ringa 1177 Vårdguiden för att boka tid.

COVID-19

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19

Vaccination mot covid-19 - tigrinja

ኮቪድ-19 ሓደ ተላባዒ ሕማም እዩ። እዚ ክታበት ብብርቱዕ ንኸይትሓምም ወይ በዚ ሕማም ንኸይትመውት ተወግደሉ ዝበለጸ ኣድማዕነት ዘለዎ ኣገባብ እዩ። እዚ ክታበት ዝርግሐ ኮቪድ-19 ኣብዚ ሕብረተ-ሰብ ንምንካይ እውን ክሕግዝ ይኽእል እዩ። ስለዚ’ዩ ብዙሓት ሰባት ክኽተቡ ክመርጹ ኣገዳሲ ዝኸውን።

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
እቲ ክታበት ብመርፍእ ኣብ ምናትካ ትውግኦ።

እቲ ትነብረሉ ዞባ እዩ ሓላፍነት ናይዚ ክታበት ዘለዎ።  

ንኽታበት ጸረ ኮቪድ-19 ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ።

ክትክተብ እንተ ዄንካ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን።

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page