Regler och rättigheter

Lagar som styr vården

Lagar som styr vården - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och tandvårds-lagen. Det finns också lagar om sekretess och om patient-säkerhet.

I lagarna står bland annat att alla patienter

ska få vård av hög kvalitet.

Du ska känna dig trygg och säker när du får

vård och behandling.

Du ska ha möjlighet att påverka och välja

din vård och behandling.

 

Vårdpersonalen ska också behandla dig

med respekt och se till att du får information.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan