Lätt svenska

Vaccinera dig mot influensa i Västra Götaland

Vaccinera dig mot influensa - svenska lättlästInnehållet gäller Västra Götaland

Det är lätt att bli smittad

Influensavirus sprids genom hosta och nysningar eller vid nära kontakt med en smittad person. Vanliga symtom är hosta, hög feber och värk i huvud, muskler och leder. Ofta är man sjuk i en vecka, men man kan känna sig trött i några veckor till. Influensa är ofarlig för de flesta. Andra blir svårt sjuka med livshotande tillstånd, till exempel lunginflammation och blodförgiftning.

Du kan ha större risk

Du har större risk att bli svårt sjuk och bör vaccinera dig om du är:

 • 65 år och äldre
 • gravid
 • vuxen eller barn över 6 månader med:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
   nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes
  • kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Vaccination är det bästa skyddet

Influensa är ett virus som ständigt förändras. Det gör att vaccinet måste anpassas inför varje ny influensasäsong. För att du ska få bästa möjliga skydd behöver du därför vaccinera dig varje år. Om du ändå blir sjuk får du oftast mildare symtom. Efter vaccinationen kan du bli öm och svullen runt vaccinationsstället på armen. En del får lite feber, men besvären går över inom några dagar. Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga.

När och var kan du vaccinera dig?

Vaccinationerna startar i början av november. Vänd dig till din vårdcentral om du vill vaccinera dig eller veta mer.

Vad kostar det?

Om du tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis.

Till toppen av sidan