Regler och rättigheter

Vård för asylsökande

Vård för asylsökande - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Om du är 18 år eller äldre och söker asyl

eller vistas i Sverige utan tillstånd ska du

erbjudas sjukvård och

tandvård som inte kan vänta.

 

Om du är yngre än 18 år ska du erbjudas

hälso- och sjukvård på samma villkor som

alla andra barn som är bosatta i

den region där du söker vård.

 

Från vilken ålder du måste betala för vård och

tandvård varierar mellan de olika regionerna,

men du börjar betala tidigast från 18 år.

 

Vård och tandvård i Västerbotten

Det här gäller i Region Västerbotten.

 

När du fyllt 20 år får du börja betala för sjukvård.

 

Tandvård är gratis till den 31 december det år

du fyller 23 år.

Från det år du fyller 24 år måste du själv betala för

den tandvård som inte är akut.

 

Gravida kvinnor får gratis mödravård och

förlossningsvård.

Abort och rådgivning om preventivmedel

är också gratis.

 

Den som har en smittsam sjukdom och

behöver smittskydds-vård får det gratis.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan