Influensa

Om du får influensa

Om du får influensa - svenska lättlästInnehållet gäller Västerbotten

Här får du råd om vad du ska göra om du får influensa.

Tecken på influensa

Om du blir sjuk i influensa så

kan du få:

 • Feber
 • Hosta
 • Halsont
 • Ont i kroppen
 • Huvudvärk

Det här kan du göra själv

 • Drick mycket och vila.
 • Använd receptfria feber- och smärtstillande läkemedel.
 • Det kan vara till exempel Alvedon och Panodil.

Läs fler tips om vad du kan göra själv

när du får influensa:

Råd om influensa

När ska du ringa till sjukvårdsrådgivningen?

Du ska ringa sjukvårdsrådgivningen

på telefon-nummer: 1177 om du

blir influensasjuk och har:

 • Kronisk hjärt-kärlsjukdom
 • Kronisk lungsjukdom, 
  till exempel astma med daglig medicinering
 • Svårinställd diabetes
 • Kraftigt nedsatt infektionsförsvar
 • Neuromuskulär sjukdom
 • Kronisk njur- eller leversvikt, 
  till exempel fettlever eller dialysbehandling
 • Kraftig övervikt och ett BMI över 40
 • Eller är gravid

När ska du söka vård för influensa?

Kontakta genast Sjukvårdsrådgivningen

på telefon-nummer: 1177 eller

ring telefon-nummer: 112 om du eller någon annan:

 • Plötsligt får svårt att andas
 • Får blåaktig hud
 • Blodigt eller mörkt färgat hostslem
 • Har bröstsmärtor
 • Tecken på uttorkning, till exempel blir torr i munnen 
  och kissar ovanligt lite
 • Har kräkts flera gånger
 • Har svårt att dricka så mycket vätska som behövs
 • Får krampanfall
 • Mental påverkan, till exempel att den sjuke inte 
  reagerar som vanligt eller verkar förvirrad
 • Högre feber än 39 grader i tre dagar
 • Lågt blodtryck, till exempel yrsel eller svimningskänsla

Viktig information om barn som har influensa

Hos barn finns fler symptom som snabbt kan 

leda till mycket svår sjukdom.

 

Det är om ditt barn andas snabbt,

verkar slö, är svår att väcka eller

har liten eller ingen lust att leka.

 

Du ska även kontakta sjukvården

om du har ett barn med influensa som

är två år eller yngre.

Eller om du har ett influensa sjukt barn som har

flera olika funktionsnedsättningar, till exempel

utvecklingsstörning.

Vård i hemmet vid influensa

På Socialstyrelsen hemsida finns information

till personer som vårdar

personer med influensa i hemmet.

 

Den lättlästa informationen är framtagen i samarbete med Centrum för tillgänglig information i Västerbotten, Infomix.

Till toppen av sidan