Söka vård

Så fungerar vården i Sverige

Så fungerar vården i Sverige - svenska lättläst

Om du eller någon i din familj behöver vård kan ni oftast få hjälp på en vårdcentral. Du kan alltid ringa 1177 på telefon om du är osäker på var du ska söka vård. Du kan prata svenska eller engelska. Sjuksköterskorna som svarar kan även ge dig råd om vad du kan göra själv för att må bättre.

Sjukvården i Sverige styrs av olika områden i landet som kallas regioner. Välj region högst upp på sidan för att veta vad som gäller där du är.

I den här texten finns länkar till 1177.se där du kan söka efter mottagningar.

Läs mer om 1177 i den här texten.

Vårdcentralen finns nära där du bor

En vårdcentral är en mottagning som ofta finns nära där du bor. Det kan också kallas för till exempel hälsocentral, husläkarmottagning eller familjeläkarmottagning.

På en vårdcentral finns läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. De kan hjälpa till om du eller någon i din familj är sjuk eller nedstämd.

Vårdcentralen har öppet på vardagar

Vårdcentralen har alltid öppet på dagtid från måndag till fredag. Vissa vårdcentraler kan även ha öppet på andra tider.

Du behöver ofta boka en tid innan du kommer.

Här kan du söka efter en vårdcentral nära dig.

Jourmottagning på kvällar och helger

Om du behöver söka vård när vårdcentralen är stängd kan det finnas jourmottagningar. De har öppet på kvällar och helger.

Här kan du söka efter jouröppna mottagningar.

Akutmottagning när du är svårt sjuk

Sök vård på en akutmottagning om du skadar dig allvarligt eller blir mycket svårt sjuk. De har öppet dygnet runt. Du behöver inte boka tid innan.

På akutmottagningen får den som är mest sjuk vård först. Det gör att du som inte är allvarligt sjuk kan få vänta på att få hjälp.

SOS alarm - 112

Du ska ringa telefonnummer 112 om det är mycket brådskande eller om det är fara för ditt eller någon annans liv.

Personen som svarar pratar svenska eller engelska, men kan ta hjälp av en tolk om det behövs. En ambulans skickas om du eller den som är sjuk snabbt behöver komma till en akutmottagning.

Mottagningar för barn

Det finns särskilda mottagningar för alla barn upp till sex år. Det kallas barnavårdscentraler. Barnet får komma dit regelbundet. Där får barnet vaccinationer. Här kan du söka efter barnavårdscentraler.

På vissa platser finns det särskilda sjukhus och akutmottagningar för barn.

Mottagningar för ungdomar

Ungdomsmottagningen finns för dig som är mellan 13 och 25 år. Där kan du få hjälp med till exempel preventivmedel, graviditetstest, könssjukdomar eller samtal och rådgivning.

Läs mer på youmo.se. Här hittar du ungdomsmottagningar.

Mottagningar för kvinnor

Det finns särskilda mottagningar för kvinnor. De kallas barnmorskemottagning, mödravårdscentral eller kvinnohälsovård. Där kan du få hjälp med till exempel rådgivning, preventivmedel och testning för olika sjukdomar. Du kan också komma på kontroller om du är gravid.

När du ska föda barn får du komma till en förlossningsavdelning. De har öppet dygnet runt.

Här kan du söka efter barnmorskemottagningar.

Uppsala län

Akademiska sjukhuset har förlossningsavdelning där du kan föda ditt barn.

Hitta till Akademiska sjukhuset

Förlossningsavdelning (akademiska.se)

Andra mottagningar

Ibland kan du behöva vård på en annan mottagning. Det kan till exempel vara en hudmottagning, en psykiatrisk mottagning eller en ögonmottagning.

Då kan du behöva en så kallad remiss. En remiss innehåller information om att du behöver en undersökning eller behandling. Den du träffar på vårdcentralen kan skicka remissen.

Du kan få vänta på att få en tid för besök på en sådan mottagning.

Mottagningar för tandvård

Tandvård är ofta dyrare än annan vård. Fråga innan vad besöket kostar. Barn och unga får oftast tandvård utan kostnad.

Här kan du hitta tandvård.

Uppsala län

Vad kostar vården?

Det kostar olika mycket att söka vård i Sverige. Det kostar till exempel mer att söka vård på en akutmottagning jämfört med en vårdcentral.

Det kostar också olika mycket beroende på din ålder och om du är bosatt i Sverige eller kommer från ett annat land.

För barn och unga behöver man ofta inte betala.

Be om en tolk för att få hjälp på ditt språk

Du kan ha rätt till tolk om du inte pratar svenska. Tolken har tystnadsplikt. Du betalar ingenting för tolkhjälp. Kontakta vården innan du kommer dit för att få hjälp på ditt språk.

Du har rätt att vara trygg i vården

All personal har tystnadsplikt. Det betyder att personalen inte får berätta något om dig för personer utanför vården. Tystnadsplikten gäller all personal du möter i vården, även tolkar och personal på apotek.

När du söker vård behöver du säga ditt namn och vem du är. Om du har några dokument som visar din identitet är det bra om du tar med dem.

På youmo.se finns information om tystnadsplikt och sekretess till dig som är ung. Texten finns på flera språk.

Mer innehåll på lätt svenska

Lätt svenska

Här kan du se det innehåll på 1177.se som finns på lätt svenska. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller för dig.

1177 på andra språk

Här kan du se en lista med andra språk där det finns översatt material. Sidan är på engelska.

Till toppen av sidan