Patientavgifter i vården i Skåne

Patientavgifter i vården i Skåne - andra språk - svenska lättlästInnehållet gäller Skåne

Här står vad du får betala för några vanliga sjukvårdsbesök i Skåne.

En del sjukvård i Skåne är gratis. Men oftast behöver du betala en patientavgift för besöket.

Kostnaderna på den här sidan gäller för:

 • Region Skånes mottagningar och sjukhus.
 • privata mottagningar som Region Skåne har avtal med.

Gratis vård för barn, ungdomar och äldre personer

Vården är gratis i de här fallen:

 • Du är yngre än 20 år.
 • Du är 85 år eller äldre.

Så här mycket kostar några vanliga besök

Besök på en vårdcentral

 • Besöket är gratis när du träffar en sjuksköterska, undersköterska eller distriktssköterska.
 • Alla andra besök på vårdcentralen kostar 200 kronor. Till exempel hos en läkare.

Besök på ett sjukhus eller hos annan specialiserad vård

 • Besök hos läkare kostar 300 kronor.

  Men det kostar bara 100 kronor om du har en remiss. Remissen kan du få från exempelvis en läkare på vårdcentralen. Du får remissen om du behöver vård på en annan mottagning.
 • Besök på akutmottagningen kostar 400 kronor.
 • Alla andra besök på sjukhuset kostar 200 kronor. Till exempel hos en sjuksköterska, psykolog, kurator, arbetsterapeut eller en rehabiliteringskoordinator.

Vissa besök är alltid gratis

Besöket är gratis i de här fallen:

 • Du är yngre än 70 år och lämnar ett cellprov. Cellprovet kan visa om du har sjukdomen cancer i livmodern eller om du riskerar att få sjukdomen.
 • Du har en funktionsnedsättning och får därför stöd och behandling. Det kallas för habilitering.
 • Du blir kallad till undersökningen mammografi där du får dina bröst undersökta. Undersökningen kan visa om du har sjukdomen bröstcancer eller om du riskerar att få sjukdomen.
 • Du besöker en barnmorskemottagning eller en barnavårdscentral.
 • Du är mellan tolv år och tjugotre år och besöker en ungdomsmottagning.

Om du inte kan komma

Kan du inte komma på besöket? Kontakta mottagningen så fort du kan, helst senast 24 timmar före besöket. Då avbokar du tiden gratis. Annars måste du betala en avgift. 

Du måste betala även om du har ett frikort.

Du behöver bara betala om du är 20 år eller äldre.

Så mycket betalar du om du avbokar tiden sent

 • Besök på vårdcentralen: 400 kronor 
 • Besök på sjukhus eller i specialistvården: 600 kronor (även om du har remiss).

Avboka besöket även om det egentligen hade varit gratis för dig. Annars får du oftast betala 300 kronor.  

Då behöver du inte betala en avgift

Du behöver inte betala en avgift i de här fallen:

 • Du har fått en personlig inbjudan till en undersökning och har inte själv bett om att bli undersökt.  
   
  Till exempel undersökningen mammografi av brösten eller en undersökning av stora kroppspulsådern.
 • Du är yngre än 20 år. 

Så betalar du avgiften

Du får en räkning med posten. Räkningen kallas för faktura.

Har du fått en faktura som du tror är fel? Ring mottagningen som du var hos. Telefonnumret står på fakturan. 

Så betalar du besöket

Du kan betala besöket med bankkort eller med pengar.

Du kan också välja att betala besöket senare. Då får du hem en räkning som kallas faktura.

Det är dyrare att betala med faktura. Du får betala både för besöket och 50 kronor mer för själva fakturan.

Fakturan kommer med posten i början av månaden. Betala räkningen senast i slutet av månaden. Det är viktigt att du betalar i tid. Annars får du en ny räkning och får betala 60 kronor till.

Om du tror att fakturan är fel

Har du fått en faktura som du tror är fel? Ring mottagningen som du var hos. Telefonnumret står på fakturan. 

Högkostnadsskyddet är en gräns för vad du behöver betala

Du betalar som mest 1300 kronor för sjukvård under tolv månader. Detta kallas för högkostnadsskydd.

Exempel: Du träffar en läkare i april. Sedan besöker du sjukvården flera gånger. I oktober har du betalat totalt 1300 kronor. Då kan du be om ett frikort och så behöver du inte betala för fler besök förrän i april nästa år. Då har det gått tolv månader sedan ditt första besök.

Har du blivit inlagd på sjukhus? Då gäller inte frikortet och du får betala för vården.

Så här gör du för att få ett frikort

Har du betalat 1300 kronor under tolv månader?

Då kan du be om ett frikort. Säg till personalen i receptionen på mottagningen. 

Där kan du också fråga hur mycket du har betalat, om du är osäker.

Så mycket kostar det att vara inlagd på sjukhus

Du kan behöva stanna kvar på sjukhuset i vissa fall. Till exempel om du behöver vård under flera dagar. Då gäller inte frikortet och du får betala för vården.

Så här mycket kostar det att vara inlagd på sjukhus:

 • Du betalar 120 kronor varje dag under de första trettio dagarna.
 • Efter trettio dagar betalar du istället 60 kronor varje dag.

Du får en räkning skickad till dig med posten.

Du kan få betala mindre för vården

I vissa fall kan du få betala mindre om du blir inlagd på sjukhus. Till exempel om du inte tjänar så mycket pengar. Då ska du tjäna mindre än 8400 kronor före skatt varje månad. Det gäller också dig som är pensionär.

Då får du betala så här mycket istället:

 • Du betalar 120 kronor varje dag under de första fem dagarna.
 • Efter fem dagar betalar du istället 60 kronor varje dag.

Kan du inte arbeta och får därför pengar från myndigheten Försäkringskassan? Då kan du i vissa fall få betala 60 kronor varje dag.

Då ska det här stämma in på dig:

 • Du har en sjukdom eller funktionsnedsättning.
 • Du får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning.
 • Du är yngre än 40 år.

Så här ansöker du om att betala mindre

 1. Skriv ut och fyll i den här blanketten: Ansökan om lägre avgift för sjukvård. Du kan också få blanketten på sjukhuset.
 2. Skriv ut ett intyg som visar att du kan få betala mindre. Till exempel att du tjänar mindre än 8400 kronor eller att du är yngre än fyrtio år och får pengar från Försäkringskassan.

  Du kan få intyget från exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket eller ditt jobb.
 3. Skicka in blanketten och intyget.

  Du hittar rätt adress på blanketten.

  Du kan också ge blanketten och intyget till personalen på sjukhuset, så hjälper de dig.
Till toppen av sidan