Lätt svenska

Skydda dig mot influensa

Skydda dig mot influensa - svenska lättlästInnehållet gäller Jönköpings län

Influensa är en smittsam virussjukdom som ger dig hosta och hög feber.

De flesta blir friska inom en eller två veckor. Men för gamla eller människor med vissa kroniska sjukdomar som till exempel hjärtproblem eller diabetes kan det vara farligt att bli smittad.

Det bästa skyddet mot influensa är att du vaccinerar dig innan du blir sjuk. Du kan få influensa även om du är vaccinerad, men vaccinet gör att du inte blir lika sjuk.

Influensavaccination är gratis för dig som tillhör någon riskgrupp, har fyllt 65 år eller är gravid.

Du vaccinerar dig på din vårdcentral.

Tider och platser för vaccination mot influensa i Jönköpings län 

Till toppen av sidan