Vaccinationer

Vilka vaccinationer rekommenderas jag i höst och vinter?

Innehållet gäller Stockholms län

Här beskriver vi vilka olika vaccin som rekommenderas till dig som är vuxen.

Vaccin är ett viktigt skydd mot allvarlig sjukdom vid flera vanliga infektionssjukdomar, till exempel covid-19, säsongsinfluensa och pneumokockinfektion. Region Stockholm följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om vaccination.

Covid-19-vaccination sker främst i höst och vinter 

I höst och vinter 2023/2024 rekommenderas du att vaccinera dig mot covid-19 om:

  • du är 65 år eller äldre
  • du tillhör en medicinsk riskgrupp
  • du är gravid 
  • du inte har vaccinerat dig tidigare och är mellan 50 och 64 år.

Vaccinationen ger skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 och kostar inget. 

Du kan välja att gå på drop-in-vaccination eller boka tid. Du bokar tid via appen Alltid öppet.

Läs mer om vilken rekommendation som gäller för dig.

Säsongsinfluensa – vaccination sker under hösten och vintern

Från det året du fyller 65 år rekommenderas du att vaccinera dig mot säsongsinfluensa. Rekommendationen gäller även dig som är gravid samt för dig som är i en medicinsk riskgrupp. Ingår du i någon av dessa grupper är vaccinationen kostnadsfri mellan 7 november 2023 och 29 februari 2024. 

Du som är vårdpersonal och som arbetar nära dessa grupper rekommenderas också att vaccinera dig.

För övriga grupper är vaccinationen frivillig och du betalar då för vaccinet.

Följande mottagningar vaccinerar mot säsongsinfluensa

Pneumokock-vaccination pågår under hela året

Från det år du fyller 65 år rekommenderas du att vaccinera dig mot pneumokocker. Vaccinationen kan tas när som helst under året och är kostnadsfri. Även du som tillhör vissa medicinska riskgrupper ingår i rekommendationen – tänk på att dessa skiljer sig till viss del från riskgrupperna för säsongsinfluensa.

Beroende på vilken vaccintyp du fått kan det vara aktuellt med vaccination var femte år. Fråga din vaccinatör om du är osäker på vad som gäller för dig.

Läs mer om vaccination mot pneumokocker.

Övriga vaccinationer

  • Några av de vaccinationer som ingår i barnvaccinationsprogrammet kan du behöva fylla på. Vaccination mot stelkramp och difteri bör du ta vart 20:e år. För dig som är född mellan 1960 och 1980 är det särskilt viktigt att se över ditt skydd mot mässling, då det inte är säkert att du haft sjukdomen eller är fullt vaccinerad.
  • Du som är gravid rekommenderas att vaccinera dig mot kikhosta. Det skyddar barnet mot kikhosta flera månader efter födseln. Du rekommenderas också vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa, se ovan.
  • Stockholms län är riskområde för TBE, därför rekommenderas du som är ute i naturen att vaccinera dig mot TBE. För att få ett tillräckligt skydd bör du vaccinera dig i god tid före fästingsäsongen. Säsongen för fästingar varar från tidigast mars till senast november, men de flesta blir smittade av TBE under sommaren.
  • Du som är äldre och har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av RS-virus kan rekommenderas att vaccinera dig mot RS.
  • Du kan få vaccin mot mpox (tidigare apkoppor) om du har utsatts för viruset eller om du riskerar att utsättas för det.
  • Inför resor kan du behöva skydd mot smittsamma sjukdomar. Vilka vaccinationer som du behöver varierar beroende på vart du ska resa, hur länge du ska vara borta och vad du ska göra i landet. Här kan du läsa om råd om de vaccinationer som kan behövas inför resan.

Aktuella artiklar

Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Vaccination mot influensa

Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser.

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokocker är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion.

Till toppen av sidan