Rehabilitering i Stockholms län

Fysioterapeuter i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

När du behöver en fysioterapeut som har specialkunskaper inom ett visst område, kan du själv välja vart du ska gå. I Stockholms län finns 13 specialistområden inom fysioterapi.

Fysioterapeuten undersöker, bedömer och behandlar både barn och vuxna. 

Du behöver ingen remiss utan kan kontakta en fysioterapeut direkt. Beroende på dina besvär kan du välja mellan fysioterapeuter inom 13 specialiceringsområden.

Följande specialiserade fysioterapeuter har avtal med Region Stockholm och uppfyller kraven på bland annat kompetens och lokaler:

Om fysioterapi

Med fysioterapi tränar du upp muskulatur, leder, rörlighet och funktion. Du kan få hjälp om du till exempel brutit benet, opererats, haft en hjärtinfarkt eller en stroke. Vid vissa sjukdomar, som lungsjukdom och njursjukdom, kan fysioterapi lindra symtomen.

Fysioterapi används ibland även i förebyggande syfte, till exempel mot frakturer vid benskörhet och vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Fysioterapeuter arbetar också med patienter som har psykiska eller psykosomatiska besvär, samt olika former av smärttillstånd.

Exempel på olika behandlingsformer

  • Träning med stöd av fysioterapeut, t ex vid artros
  • Behandling i bassäng
  • Basal kroppskännedomsträning
  • Patientutbildning, till exempel artrosskola och astma-/KOL-skola
  • Behandling av lymfödem.

Här kan du läsa mer om fysioterapi när du har ont i nacke, axlar eller rygg.

Samarbete viktigt 

Fysioterapi bygger på ett samarbete mellan dig och fysioterapeuten. Utifrån dina förutsättningar, din funktion, dina behov och vad du behöver uppnå utformar fysioterapeuten en behandlingsplan. Din delaktighet spelar stor roll för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Bor du inte i Stockholm län, men söker vård här?

Bor du någon annanstans i Sverige betalar du samma patientavgift för vård som de som bor i Stockholms län. 

Några saker skiljer sig däremot:

  • Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om Region Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på vilka regler om remisser din region har. 
  • Du måste betala dina resor till och från vården själv, även om du skulle fått den betald i din egen region. 
  • Vårdgarantin gäller endast i din egen region. 
Till toppen av sidan