Ovanliga infektioner och tillstånd

Mpox – apkoppor

Mpox är en ovanlig sjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen kan bland annat orsaka blåsor och feber, men det är ovanligt att bli allvarligt sjuk. Besvären brukar gå över av sig själv.

Mpox har inte funnits i Sverige tidigare, men nu finns sjukdomen här. Sjukdomen kan också kallas apkoppor.

Du måste vara mycket nära en person som har viruset för att bli smittad.

Symtom

Det här är symtom som är vanliga vid mpox:

Blåsorna kan uppstå på hela kroppen, till exempel runt könsorganet, i ljumskarna, ändtarmsöppningen, i ansiktet och runt munnen.

Du kan också få andra symtom, till exempel diarré.

Symtomen kommer 5 till 21 dagar efter att du smittades.

Det finns andra sjukdomar som kan ge liknande symtom som mpox, till exempel herpes och vattkoppor.

Så smittar mpox

Du behöver vara väldigt nära en person med mpox för att viruset ska kunna överföras till dig.

Viruset finns främst i vätskan i blåsorna hos den som är sjuk. Viruset kan också finnas i slemhinnor och kroppsvätskor, till exempel i saliv eller i sperma.

Viruset kan spridas vid sexuella kontakter, till exempel vid munsex, analsamlag och slidsamlag. Det kan också smitta vid kyssar eller annan nära hudkontakt.

Viruset kan också överföras via föremål, till exempel om en person med mpox använder en handduk eller något annat som du sedan också använder. 

Hur kan jag minska risken för mpox?

Undvik nära kontakt med personer som är smittade av sjukdomen.

Det är inte säkert att kondom skyddar mot mpox. Var försiktig vid nya sexuella kontakter. 

När och var ska jag söka vård?

Stockholms län

I Stockholms län ska du alltid ringa nummer 1177 för råd och information om vilken mottagning du ska kontakta om du misstänker mpox. Det är viktigt att prata med dem innan du uppsöker vård, eftersom provtagning endast sker på vissa mottagningar.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du behöver inte vara svensk medborgare eller ha svensk ID-handling för att få hjälp.

I en del regioner kan du kontakta en mottagning direkt om du har symtom som kan bero på mpox, eller om du tror att du kan ha fått viruset.

Ring först om du tänker besöka en mottagning.

Det kan vara någon av nedanstående mottagningar som du ska kontakta:

  • En hud- och könsmottagning, en så kallad venereologmottagning. Mottagningen kan ha ett annat namn, till exempel könsmottagningen, Sesam, mottagningen för sex- och samlevnad, STD-mottagningen eller STI-mottagningen.
  • En vårdcentral om det inte finns någon hud- och könsmottagning där du bor.
  • Du kan kontakta en ungdomsmottagning från att du är 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar.

Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller där du är.

Mpox ingår i smittskyddslagen

Vissa sjukdomar är viktiga att spåra så att de inte förs vidare till någon annan. De sjukdomarna ingår i smittskyddslagen. Det innebär att du är tvungen att söka vård om du tror att du har en sådan sjukdom.

Du kan behöva berätta vem som kan ha överfört sjukdomen till dig, och vilka du själv kan ha fört sjukdomen vidare till. Läs mer i texten Smittskyddslagen.

Undersökningar och utredningar

Det finns prover som kan visa om du har mpox. Provet tas på en mottagning. Vårdpersonalen petar försiktigt med en särskild pinne i vätskan som finns i blåsorna.

Det är gratis att lämna prov.

Behandling

De flesta behöver ingen behandling, besvären går över av sig själv efter två till fyra veckor. Men det finns läkemedel som kan lindra symtomen eller som hjälper kroppens eget försvar att klara av sjukdomen.

Det är ovanligt att behöva vård på sjukhus.

Vaccin mot mpox

Det finns ett vaccin som hindrar sjukdomen från att utvecklas. Du kan få vaccinet om du har utsatts för viruset eller om du riskerar att utsättas för det.

Vaccinet ges med en spruta i armen. De flesta behöver två doser.

Stockholms län

Vaccin mot mpox ges som en injektion i armen. Vanligtvis är det två doser med minst 4 veckors intervall som gäller. Om du tidigare är vaccinerad mot smittkoppor har du ett visst skydd även mot mpox och behöver därför endast en dos vaccin. Allmän vaccination mot smittkoppor upphörde 1976 i Sverige.

Om du vill anmäla intresse för vaccination gör du så här: 

  1. Börja med att ladda ner appen Alltid öppet och logga in med BankID 
  2. Välj ”Vårdenheter” längst ned i bottenmenyn
  3. Sök fram ”Venhälsan”, Södersjukhuset
  4. Klicka på erbjudandet ”Egenanmälan vaccination mot mpox” och fyll i formuläret. 

Eftersom tillgången till vaccin är begränsad, kan det dröja från det att du anmäler ditt intresse till dess att du kan boka en tid och bli vaccinerad. 

Är det några som inte kommer att vaccineras?

Målet är att alla som riskerar att få mpox ska erbjudas vaccinering. Om du däremot har haft en genomgången infektion med mpox erbjuds du i dagsläget inte vaccination, eftersom du redan anses vara immun. 

Saknar du svenskt personnummer?

Om du saknar svenskt personnummer och BankID kan du kontakta Venhälsan på telefon 08-123 625 00. 

Mer om mpox

Mpox är en sjukdom som beror på ett virus. Sjukdomen kan smitta mellan djur och människor. Viruset hittades först hos apor, därför kallas det ibland för apkoppor.

Det är blåsorna som sjukdomen orsakar som kallas för koppor.

Mpox upptäcktes först i Afrika för ungefär femtio år sedan. Det vanligaste har varit att de som blir sjuka har smittats efter kontakt med något infekterat djur, ofta gnagare. 

Nu finns viruset i flera länder utanför Afrika, bland annat i Sverige. I Sverige kommer inte viruset från djur, utan det har spridits mellan människor.

Komplikationer

De flesta blir friska inom två till fyra veckor. Men en del kan behöva vård på sjukhus.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. 

Till toppen av sidan