Lagar och bestämmelser

Vårdgarantin i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdgarantin är en garanti på att du som bor i Stockholms län ska kunna få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en rimlig tid. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård ska du få direkt.

Maxtider i Stockholms län: 0-3-30-90

Alla tider nedan är maxtider för hur länge du ska behöva vänta i olika sjukvårdsfall. I brådskande och akuta lägen får du hjälp direkt. Du kan själv välja på vilket sätt du kontaktar mottagningen och det gäller vid samtliga tidsgränser nedan. 

Kontakt samma dag

Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med den vårdcentral (husläkarmottagning) där du är listad.

Bedömning av legitimerad vårdpersonal inom 3 dagar

Om det vid din första kontakt med vården visar sig att du behöver en medicinsk bedömning, ska du få träffa legitimerad vårdpersonal i öppenvården inom tre dagar. Det är den vårdpersonal som du först har kontakt med som avgör om den medicinska bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut. Bedömningen kan ske genom ett fysiskt besök eller genom till exempel ett videosamtal.

Besöka specialist inom 30 dagar

Du ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes. 

Behandling inom 90 dagar

Om läkaren eller vårdpersonalen bedömer att du behöver en behandling så ska den påbörjas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.

Gå till mottagningen eller träffas digitalt

Vårdgarantin gäller oavsett om du kontaktar vården via telefon, chatt, app eller går dit. Bedömning, besök och eventuell behandling kan ske genom att du besöker mottagningen eller genom ett digitalt möte, beroende på vårdens bedömning av ditt medicinska behov och dina önskemål.

Kontakta mottagningen

Om du inte blir kallad till besök i specialistvården inom 30 dagar eller inte får din behandling inom 90 dagar ska du kontakta den mottagning som har fått din remiss. Det är den mottagningen som ansvarar för att eventuellt hitta en mottagning som har kortare väntetider.

Vårdgarantikansliet i Stockholms län kan svara på frågor om vårdgaranti. Du hittar kontaktuppgifter och telefontider här. 

När gäller inte vårdgarantin?

Du får inte Stockholms läns vårdgaranti:

  • Om du söker vård på en vårdcentral där du inte är listad.
  • Om du är folkbokförd i Stockholms län, men söker vård i en annan region.
  • Om du söker vård i Stockholms län, men är folkbokförd i en annan region.
  • Om du ska göra röntgenundersökningar, provtagningar eller utredningar. (Undantagna är dock minnesutredningar och dyslexiutredning - dessa ingår i vårdgarantin i Stockholms län).
  • Om du väljer att söka vård hos en privat vårdgivare som inte finansieras med skattemedel eller som saknar avtal med en region.

Neuropsykiatriska utredningar ingick i Region Stockholms vårdgaranti till och med 2020. Den regionala vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar har sedan dess pausats och gäller alltså inte för närvarande. Ett eventuellt återinförande av den regionala vårdgarantin är under utredning.

Här kan du läsa om fler tillfällen då vårdgarantin inte gäller. 

Information om hur du listar dig på en vårdcentral

Synpunkter och klagomål efter vård

Om du har synpunkter eller klagomål på vården ska du kontakta mottagningen som du blev behandlad på. Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd.

Till toppen av sidan