Vaccinläget för covid-19 i Stockholms län vecka 8

24 februari: Nu har de som bor på ett äldreboende fått sina två vaccinationsdoser. Nu pågår vaccinationen av dem som har hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser och ASIH. Läs om när det blir din tur här.

LAGAR OCH BESTÄMMELSER

Vårdgarantin i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdgarantin är en garanti på att du som bor i Stockholms län ska kunna få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en rimlig tid. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård ska du få direkt.

Maxtider i Stockholms län: 0-3-90-90

Alla tider nedan är maxtider för hur länge du ska behöva vänta i olika sjukvårdsfall. I brådskande och akuta lägen får du hjälp direkt. Du kan själv välja på vilket sätt du kontaktar mottagningen och det gäller vid samtliga tidsgränser nedan. 

Kontakt samma dag

Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med en vårdcentral (husläkarmottagning).

Bedömning av legitimerad vårdpersonal inom 3 dagar

Om det vid den första kontakten bedömdes att du behöver en medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården ska du få det inom tre dagar. Legitimerad vårdpersonal kan till exempel vara en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.

Besöka specialist inom 90 dagar

Under 2021 går region Stockholm tillfälligt över till den nationella vårdgarantin vilket innebär att det högst får ta 90 dagar att få besöka en specialist från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes. Tidigare har Stockholms vårdgaranti varit högst 30 dagar efter att remissen inkommit. 

Behandling inom 90 dagar

Om läkaren eller vårdpersonalen bedömer att du behöver en behandling så ska den påbörjas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.

Gå till mottagningen eller träffas digitalt

Vårdgarantin gäller oavsett om du kontaktar vården via telefon, chatt, app eller går dit. Bedömning, besök och eventuell behandling kan ske genom att du besöker mottagningen eller genom ett digitalt möte, beroende på vårdens bedömning av ditt medicinska behov och dina önskemål.

När gäller inte vårdgarantin?

Du får inte Stockholms läns vårdgaranti:

  • Om du är folkbokförd i Stockholms län, men söker vård i något annat region.
  • Om du söker vård i Stockholms län, men är folkbokförd i övriga landet.
  • Om du ska göra röntgenundersökningar, provtagningar eller utredningar. (Undantagna är dock minnesutredningar och dyslexiutredning - dessa ingår i vårdgarantin i Stockholms län).

Om du inte blir kallad till besök i specialistvården inom 30 dagar eller inte får din behandling inom 90 dagar ska du först kontakta mottagningen som har fått din remiss. Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp att hitta en annan specialist som har kortare väntetider. Ring till Vårdgarantikansliet på 08-123 134 00.

Synpunkter och klagomål efter vård

Om du har synpunkter eller klagomål på vården ska du kontakta mottagningen som du blev behandlad på. Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd.

Till toppen av sidan