Lagar och bestämmelser

Vårdgarantin i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdgarantin är en garanti på att du som bor i Stockholms län ska kunna få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en rimlig tid. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård ska du få direkt.

Maxtider i Stockholms län: 0-3-90-90

Alla tider nedan är maxtider för hur länge du ska behöva vänta i olika sjukvårdsfall. I brådskande och akuta lägen får du hjälp direkt. Du kan själv välja på vilket sätt du kontaktar mottagningen och det gäller vid samtliga tidsgränser nedan. 

Kontakt samma dag

Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med en vårdcentral (husläkarmottagning).

Bedömning av legitimerad vårdpersonal inom 3 dagar

Om det vid den första kontakten bedömdes att du behöver en medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården ska du få det inom tre dagar. Legitimerad vårdpersonal kan till exempel vara en läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut.

Besöka specialist inom 90 dagar

Region Stockholm har på grund av pandemin tillfälligt gått över till den nationella vårdgarantin vilket innebär att det högst får ta 90 dagar att få besöka en specialist från det att beslutet om remiss togs, eller bedömningen av din egenanmälan gjordes. Tidigare har Stockholms vårdgaranti varit högst 30 dagar efter att remissen inkommit. 

Behandling inom 90 dagar

Om läkaren eller vårdpersonalen bedömer att du behöver en behandling så ska den påbörjas så snart som möjligt – senast 90 dagar efter beslutet om behandling.

Gå till mottagningen eller träffas digitalt

Vårdgarantin gäller oavsett om du kontaktar vården via telefon, chatt, app eller går dit. Bedömning, besök och eventuell behandling kan ske genom att du besöker mottagningen eller genom ett digitalt möte, beroende på vårdens bedömning av ditt medicinska behov och dina önskemål.

Kontakta mottagningen i första hand

Om du inte blir kallad till besök i specialistvården inom 90 dagar eller inte får din behandling inom 90 dagar ska du i första hand  kontakta den mottagning som har fått din remiss. Det är den mottagningen som ansvarar för att eventuellt hitta en mottagning som har kortare väntetider.

Du kan även kontakta Vårdgarantikansliet som svarar på frågor om vårdgaranti. Inom vissa områden kan de hjälpa till att lotsa vidare till annan vårdgivare med bättre tillgänglighet. Telefonnummer Vårdgarantikansliet 08-123 134 00.

Sommarstängt 2022

Observera att Vårdgarantikansliet är stängt under perioden 24 juni till den 31 juli. De öppnar 1 augusti igen. 

När gäller inte vårdgarantin?

Du får inte Stockholms läns vårdgaranti:

  • Om du är folkbokförd i Stockholms län, men söker vård i en annan region.
  • Om du söker vård i Stockholms län, men är folkbokförd i en annan region.
  • Om du ska göra röntgenundersökningar, provtagningar eller utredningar. (Undantagna är dock minnesutredningar och dyslexiutredning - dessa ingår i vårdgarantin i Stockholms län).

Här kan du läsa om fler tillfällen då vårdgarantin inte gäller. 

Synpunkter och klagomål efter vård

Om du har synpunkter eller klagomål på vården ska du kontakta mottagningen som du blev behandlad på. Läs mer om vad du kan göra om du inte är nöjd.

Till toppen av sidan