Lagar och bestämmelser

Vårdgarantin i Stockholms län

Innehållet gäller Stockholms län

Vårdgarantin är en garanti på att du som bor i Stockholms län ska kunna få kontakt med vården och få den vård du behöver inom en rimlig tid. Vårdgarantin gäller planerad vård. Akut vård ska du få direkt.

Om du inte blir kallad till besök i specialistvården inom 90 dagar eller inte får din behandling inom 90 dagar ska du först kontakta den mottagning som har fått din remiss. Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp att hitta en annan specialist som har kortare väntetider. Ring till Vårdgarantikansliet på 08-123 134 00.

Till toppen av sidan