STÖD OCH BEHANDLING PÅ NÄTET

Kan man få KBT på nätet?

Innehållet gäller Stockholms län

Vid Internetpsykiatri kan du få KBT för flera diagnoser. Du anmäler dig själv genom att logga in på 1177.se

kvinna som får kbt via nätet - illustration

Internetbehandling med KBT

Hur anmäler jag mig?

Logga in för att anmäla dig till en behandling. När du har loggat in får du svara på frågor om dig och om hur du mår. Inom några veckor blir du kallad till ett bedömningsbesök på Röntgenvägen 3 i Flemingsbergs centrum (Internetpsykiatri) eller i Huddinge sjukhus, (OCD-programmet). Om man där kommer fram till att behandlingen passar dig börjar den inom ett par dagar.

Hur går behandlingen till? 

Behandlingen består av textmaterial och övningar som du gör hemma. Du har kontakt med en psykolog som hjälper dig igenom behandlingen. Psykologen svarar på frågor och ger feedback på de uppgifter och övningar du gör. Varje vecka fyller du i hur du mår så att psykologen kan följa hur det går för dig. Behandlingen pågår i 9-13 veckor. På Internetpsykiatris webbplats kan du läsa mer om upplägget och de olika behandlingarna.

Vem kan få behandlingen?

För att få behandlingen behöver du

  • vara minst 16 år (18 år för tvångssyndrom och dysmorfofobi)
  • komma på ett fysiskt bedömningsbesök för att få en diagnos
  • ha tillgång till dator och internet varje dag
  • ha tid att arbeta aktivt med behandlingen. Det innebär bland annat att du behöver läsa 10-20 sidor text i veckan och göra praktiska övningar som kan ta ett antal timmar i veckan.

Vad kostar det?

Vanlig landstingstaxa gäller för det första bedömningsbesöket. Efter det betalar du 100 kronor per vecka för behandlingen. Faktura skickas varje vecka och du kan använda frikort - läs mer om högkostnadsskyddet här.