DET HÄR KAN DU GÖRA NÄR DU LOGGAT IN

Så här beställer du tolk via Tolkportalen

Innehållet gäller Stockholms län

Logga in på 1177.se för att beställa tolk till personer med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning.

Man som teckentolkar

Vill du beställa en tolk kan du logga in på 1177 och klicka dig vidare till Tolkportalen. För att boka en tolk behöver du personnumret till personen som behöver hjälp. Du kan boka en tolk från fem vardagar och framåt.

Via Tolkportalen kan du boka teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning, samt tolkning med tecken som stöd. Du kan även:

  • se vilka beställningar du har på gång
  • ändra i beställningar
  • kopiera uppgifter från en tidigare beställning
  • avboka beställningar
  • lämna synpunkter på ett utfört tolkuppdrag.

När du gör ändringar eller avbokningar via Tolkportalen skickas uppgifterna till Tolkcentralen som uppdaterar din beställning. Därför kan det ta några dagar innan du ser din ändring. 

Tjänsten är bara tillgänglig för dig som är folkbokförd i Stockholms län.

Till toppen av sidan