Administrativa kontakter i Stockholm

Klagomål - om du inte är nöjd med vården

Innehållet gäller Stockholms län

Om du inte är nöjd med den vård eller det bemötande du har fått så finns det olika sätt att föra fram sina klagomål. Här har vi listat kontaktuppgifter till olika instanser i Stockholms län.

Patientnämnden (PaN)

Kontakta patientnämnden med frågor eller problem som rör

  • offentligt finansierad hälso- och sjukvård i Region Stockholm
  • kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden
  • privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm eller en kommun
  • handikapp- och habiliteringsverksamhet
  • folktandvården och den tandvård som regionen finansierar
  • tandvård utförd hos Distriktstandvården och Aqua Dental samt hos privata tandhygienister.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner.

Postadress: Box 30198, 104 25 Stockholm

Telefon: 08-123 467 00
Telefontid: måndag - torsdag 09:00 - 12.00 (24 juni - 15 augusti är växeln öppen 09.00 - 11.00)

registrator.pan@regionstockholm.se

Vill du lämna synpunkter eller klagomål? 

Här finns detaljerad information om hur du gör om du har synpunkter på den vård eller det bemötande du har fått. 

Privattandvårdsupplysningen

Om du inte är nöjd med den behandling eller det bemötande du fått på en privat tandvårdsklinik kan du vända dig till Privattandvårdsupplysningen.

Box 1217
111 82 Stockholm
Telefon: 08-55544655

Till toppen av sidan