Klamydiabakterien kan finnas i kroppen länge utan att ge besvär. Hur länge är det ingen som riktigt vet, men troligtvis upp till ett par år. Det vanligt att en klamydiainfektion läker av sig själv. Efter ett år har ungefär hälften av alla klamydiafall självläkt.

Det finns inget test som kan visa när en smitta skett. Det som finns är ett test för att ta reda på om du är smittad av klamydiabakterien.

Klamydia är en av våra vanligaste könssjukdomar. Klamydia är allvarligt eftersom den kan leda till sterilitet, framför allt hos kvinnor. Därför är det viktigt att få behandling tidigt. En klamydiainfektion går alltid att bota med antibiotika.

Det är viktigt att alltid testa sig efter oskyddat sex, eftersom klamydia inte alltid ger symtom. Testet är säkert när det gått minst sju dagar efter det oskyddade sexet. Undersökningen och behandlingen är alltid kostnadsfri.

Jag tycker att det är en bra idé att även din pojkvän testar sig. På så vis kan ni vara helt säkra på att ingen av er har någon könssjukdom. Din pojkvän kan få hjälp med test på en ungdomsmottagning, vårdcentral eller sex- och samlevnadsmottagning/STI-mottagning. Det går också att testa sig via nätet.