Operationer av brösten

Operation vid bröstcancer

Behandling mot bröstcancer börjar oftast med en operation. Ibland opereras bara en del av bröstet, andra gånger tas hela bröstet bort. Det beror bland annat på vilken sorts bröstcancer det är och vad du själv vill.

Det är vanligt att bli opererad i armhålan samtidigt som cancertumören tas bort. Det är för att se om cancern har spridit sig.

De flesta behöver bara vara på sjukhuset samma dag som operationen. En del behöver stanna kvar efteråt till nästa dag. Det beror på vilken sorts operation som har gjorts och vad som gäller där du får vård.

Förberedelser

Förberedelserna beror på vilken typ av operation det är och kan variera mellan olika sjukhus.

Du får besöka sjukhuset i förväg

Du får komma till en kirurgmottagning en tid före operationsdagen för att prata med en kirurg, en kontaktsjuksköterska och ibland en narkosläkare. Då får du veta mer om operationen och förberedelserna.

Låt gärna en närstående vara med vid besöket, om det är möjligt. Den närstående kan vara ett stöd och hjälpa till att minnas vad som har sagts.

Det är viktigt att du berättar om du har andra sjukdomar eller allergier. Du kan behöva göra ett uppehåll med läkemedel som du tar mot någon annan sjukdom.

Behandling med läkemedel före operationen

Ibland kan du behöva behandling med läkemedel före operationen, till exempel cytostatika. Behandlingen pågår i några månader och kan krympa cancertumören så att kirurgen bara behöver göra en mindre operation. Här kan du läsa mer om andra behandlingar vid bröstcancer.

Sluta röka och undvik alkohol före och efter operationen

Det är viktigt att helt undvika tobak en tid före och efter operationen. Det gör att såren läker snabbare och att blodcirkulationen och konditionen förbättras så att du fortare återhämtar dig.

Det bästa är att sluta röka helt, men om du inte klarar det så är det bra om du avstår från rökning helst åtta, men minst fyra veckor före operationen. Du bör också undvika att röka helst åtta, men minst fyra veckor efter operationen.

Prata med läkaren om du behöver hjälp och stöd att sluta röka.

Undvik också att dricka alkohol fyra veckor före operationen och fyra veckor efter.  Då minskar risken för komplikationer.

Läs mer om levnadsvanor i samband med operation.

Operation av bröstet

Vid operationen tas en del av bröstet bort, eller hela bröstet. De flesta har en cancertumör som gör att de kan välja hur de vill bli opererade. Möjligheten att välja kan påverkas av om du har någon annan sjukdom.

Operationen tar ungefär en timme. Den tar ungefär två och en halv timme med alla förberedelser i operationssalen, sövning och väckning.

Att operera bort en del av bröstet

Före operationen träffar du kirurgen som ska operera dig. Kirurgen känner med fingrarna efter cancertumören och gör markeringar med en penna på din hud där du ska opereras. Ibland markerar kirurgen också de planerade snitten.

Ibland går det inte att känna cancertumören med fingrarna. Då gör kirurgen markeringen med hjälp av ultraljud eller röntgen på en mammografiavdelning.

Kirurgen opererar bort en bit av bröstkörteln genom ett snitt i huden. En bit av den friska vävnaden intill bröstkörteln tas också bort. Hur snittet blir beror på var cancern sitter och på bröstets form och storlek.

Den bortopererade delen röntgas innan operationen avslutas. Röntgenbilderna kan visa om hela cancertumören är borta. Den del av bröstkörteln som är kvar förs ihop, så att formen ska bli jämn och fin. Sedan sys såret ihop.

Ibland sitter cancertumören på ett sådant sätt att bröstet behöver formas om för att resultatet ska se bra ut. Det görs samtidigt som canceroperationen. Då tar operationen oftast lite längre tid.

Att operera bort hela bröstet

Före operationen träffar du kirurgen som ska operera dig. Kirurgen gör markeringar med en markeringspenna på din hud där du ska opereras.

Kirurgen gör oftast ett ovalt snitt runt bröstet. Hela bröstkörteln tas bort tillsammans med en bit av huden.

Området där bröstet satt görs så jämnt som möjligt, så att en yttre bröstprotes ska kunna sitta bra. Sedan sys såret ihop.

Ibland kan ett nytt bröst skapas i samband med operationen. Här kan du läsa mer om bröstrekonstruktion.

Att ta bort hela bröstet kallas mastektomi.

Du kan behöva bli opererad i armhålan också

Cancertumören är rosa i bilden. Portvaktskörteln är markerad med blått. Den kan hittas med hjälp av ett radioaktivt läkemedel och ett färgämne som du får som en spruta.

De flesta behöver opereras i armhålan samtidigt som cancern i bröstet tas bort. I armhålan finns lymfkörtlar dit cancern kan sprida sig.

Operation i armhålan för att se om cancern har spridit sig

Ibland har undersökningarna före operationen inte kunnat visa om cancern har spridit sig till armhålan. Då kan en lymfkörtel eller några lymfkörtlar i armhålan tas bort samtidigt som du blir opererad för cancern. Lymfkörteln eller lymfkörtlarna opereras bort genom ett snitt i armhålan.

Lymfkörtlarna som tas bort är de som nås av cancerceller allra först om bröstcancern sprider sig. Därför kallas de portvaktskörtlar.

Portvaktskörtlarna spåras före operationen

Portvaktskörtlarna behöver hittas innan du kan opereras. Det görs genom att efterlikna hur cancercellerna kan spridas från cancertumören till portvaktskörteln.

Du får en spruta med ett radioaktivt läkemedel. Ofta behöver du också få en spruta med ett blått färgämne. Läkemedlet och färgämnet går att följa när de tas upp av lymfkärlen och förs vidare till lymfkörtlarna i armhålan. På det viset markeras de så att kirurgen vet vilka som är portvaktskörtlarna.

Det radioaktiva läkemedlet får du i en mycket låg dos. Det försvinner ur kroppen dagarna efter operationen. Läkemedlet ger inga strålskador och påverkar ingen i omgivningen.

Det blå färgämnet försvinner långsamt ur kroppen och kan sitta kvar i upp till tre månader, ibland längre. Urinen färgas blågrön. Det syns mest de första dagarna.

Inga fler lymfkörtlar behöver tas bort om portvaktskörteln är utan cancerceller.

Operation i armhålan om cancern har spridit sig

Cancern har spridit sig om portvaktskörtlarna innehåller cancerceller. Då kan du behöva opereras igen. Den operationen kallas axillarutrymning och innebär att tio lymfkörtlar tas bort, ibland fler. Det finns ungefär 50 lymfkörtlar i armhålan.

En axillarutrymning kan göras samtidigt som operationen i bröstet om tidigare undersökningar redan har visat att cancern har spridit sig.

Kirurgen gör ett snitt i armhålan för att ta bort lymfkörtlarna, eller använder snittet som gjordes för operationen av portvaktskörteln. Kirurgen kan också ta bort lymfkörtlarna genom samma snitt som bröstet, om bröstoperationen görs samtidigt och hela bröstet ska tas bort.

Så mår du efter operationen

Du får ligga på en uppvakningsavdelning några timmar efter operationen. Sedan kommer du till vårdavdelningen.

Lämna sjukhuset samma dag eller dagen efter

De flesta kan lämna sjukhuset samma dag om en del av bröstet och några portvaktskörtlar har tagits bort.

De flesta kan lämna sjukhuset dagen efter en operation där hela bröstet har tagits bort och efter en axillarutrymning.

Om det gör ont

De flesta brukar inte ha särskilt ont efter operationen. Du kan ta receptfria läkemedel som innehåller till exempel paracetamol eller diklofenak under några dagar om du har ont. Här kan du läsa mer om att ha ont efter en operation.

Dränage kan behövas

Det kan behövas dränage för att tömma operationssåret på sårvätska. Då har du en liten slang av silikon i operationssåret. Slangen leder ut sårvätska och lymfvätska till en påse utanför kroppen.

Dränaget tas oftast bort efter en till tre dagar, men det kan variera mellan olika sjukhus. Du kan också få åka hem med dränaget och sedan få det borttaget vid ett återbesök på kliniken där du har opererats, eller på en vårdcentral.

Sjukskrivning

Du kan ha rätt till sjukskrivning. Hur länge du behöver vara sjukskriven beror bland annat på vilken operation som har gjorts och hur du mår.

Socialstyrelsens har gett ut riktlinjer för hur länge man kan behöva vara sjukskriven, bland annat efter en bröstcanceroperation.

Ovanligt med komplikationer efter operationen

Vid alla operationer kan det bli komplikationer. Risken är liten efter en bröstcanceroperation. Du kan behöva behandling om du får någon komplikation.

Sårvätska kan behöva tömmas

Efter en bröstoperation finns det ett hål i operationssåret innan det har läkt helt. Det kan samlas sårvätska där om hela bröstet har tagits bort, trots att du har haft dränage. Det brukar ta en vecka innan det har blivit så mycket att du märker det, och då har du oftast kommit hem från sjukhuset.

Kontakta sjukhuset där du opererades om det börjar spänna i såret eller om det finns vätska som kluckar.

Kroppen kan själv ta hand om mindre mängder sårvätska. Men ibland måste vätskan tömmas ut med hjälp av en nål. Det gör inte ont.

Ovanligt med blödningar eller infektioner

En del kan få en blödning eller en sårinfektion, men det är ovanligt.

Vid en blödning kan det plötsligt börja kännas mycket spänt och göra mycket ont i operationssåret.

Vid en sårinfektion kan såret bli rött, ovanligt varmt eller ömt eller så kan du få feber.

Kontakta sjukhuset där du har blivit opererad om du tror att du har fått en blödning eller en sårinfektion.

Du kan behöva antibiotika och ibland dränage. Såret kan behöva öppnas om det har bildats var. Det är sällsynt, men ibland kan en blödning göra att du behöver bli opererad. 

Vad händer sedan?

Ärret är rött men bleknar och blir mjukare med tiden. Du kan få en protes eller en delprotes om du vill.

Ärret mjuknar

Operationssåret blir så småningom ett ärr. Det kan ta upp till ett år innan ärret mjuknar. Då går det att bestämma om du kan opereras igen om du vill det för att det ska kännas bättre. Ärret kan till exempel strama eller vara ojämnt. Prata med kirurgen och din kontaktsjuksköterska.

Ärret är ofta rött det första året efter operationen men bleknar med tiden. Det är viktigt att skydda ärret från solen, eftersom det kan bli kraftigare och tydligare annars.

Ökad eller minskad känsel

Känseln kan förändras där du har blivit opererad. En del får minskad känsel, andra får ökad känsel. Oftast är förändringen inte så stor. Här kan du läsa mer om operationssår.

Protes eller delprotes

Det opererade bröstet kan se mindre ut än det andra om en del av bröstet har tagits bort. Med tiden brukar det fyllas ut lite av sig själv, så det blir sällan större skillnader mellan brösten. Du kan få en delprotes om du vill. Det är en kudde av silikon som du lägger i behån.

Du får en tillfällig, mjuk protes direkt efter operationen om hela bröstet har tagits bort. Såret behöver läka innan du kan prova ut en permanent protes, om du vill ha det.

Protesen är av silikon. Du lägger den i behån eller fäster den på bröstkorgen.

En del vill ha ett nytt bröst. Här kan du läsa mer om att få ett nytt bröst, som kallas bröstrekonstruktion.

Besvär som kan komma senare

En axillarutrymning kan påverka nerver så att du får nedsatt känsel i någon del av armen under några år efter operationen. Du kan även känna en trötthet och en tyngdkänsla i skuldran och armen under de första åren. En del har ont.

Behåll rörligheten i axeln

Det kan bli svårare att röra axeln och armen om hela bröstet har tagits bort, och efter en axillarutrymning. Använd axeln och armen, så undviker du att rörligheten minskar. Operationssåret läker även om du rör på dig.

Du kan träna upp och bevara rörligheten genom att följa det träningsprogram med enkla övningar som du får innan du lämnar sjukhuset. Du får hjälp av en fysioterapeut om du har fått en axillarutrymning.

En del får lymfödem

Ungefär en av tio personer som opereras för bröstcancer får lymfödem. Det är en svullnad i armen på den opererade sidan. Svullnaden beror på att flödet av lymfvätska går långsammare än tidigare.

Du kan få hjälp med besvären av en fysioterapeut som har specialiserat sig på behandling av lymfödem. Då kan du få lära dig vad du själv kan göra för att minska ödemet. Träning är bra mot lymfödem.

En fysioterapeut kan också ordna hjälpmedel som minskar svullnaden i armen.

Stockholms län

Möjligheter till rehabilitering

Du som har eller har haft cancer kan få rehabilitering på Centrum för Cancerrehabilitering. Från och med 1 januari 2022 behöver du remiss för att komma dit. En sådan remiss skrivs av läkare eller sjuksköterska på den mottagning där du får din cancerbehandling, eller av husläkare.

Om din läkare bedömer att du behöver ytterligare rehabilitering kan hen ansöka om specialiserad rehabilitering.

Det finns också möjlighet att söka rehabilitering via Cancerrehabfonden.

Du kan behöva mer behandling mot cancern

Mellan två och fyra veckor efter operationen får du komma på ett återbesök. Då undersöker kirurgen såret för att se så att det läker som det ska.

Det som opererades bort har analyserats på laboratorium. Vid återbesöket får du svaret på analysen. Du får veta vad svaret innebär, till exempel om du behöver mer behandling mot cancern. 

Du kan läsa mer om olika behandlingar i texten om bröstcancer.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du har rätt att få veta vilka andra behandlingar som kan vara möjliga och hur länge du kan behöva vänta på att få vård.

Du kan få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du kan få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du ska ha möjlighet till en vårdplan. Den ska svara på frågor som är viktiga för dig. Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att du får en vårdplan.

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns och hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan