ATT VARA ANSVARIG FÖR ETT BARN

Hur ska en förälder vara?

Som barn har du rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är du beroende av att de vuxna i din närhet skyddar och tar hand om dig på ett sätt som gör att du kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att du får mat och rena kläder.

Oftast klarar en förälder att ta hand om, hjälpa och stötta sitt barn. Men ibland går det inte, trots att viljan finns där.

Föräldern klarar till exempel inte av att ge tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen. Kanske är föräldern våldsam eller hotfull. Kanske bryr sig inte föräldern om var barnet är om dagarna eller på kvällar och nätter. 

Om du är barn

Om du har det så här eller anar att någon annan lever så här, ska du berätta det för någon vuxen som du litar på. På webbplatsen Våga berätta finns information för dig som barn. Där kan läsa och lyssna på information, det finns bland annat information om var du kan få hjälp. Du har rätt att få hjälp!

Om du är förälder

Om du är förälder och känner att ditt barn inte får vad hen behöver av dig, har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten. Många föräldrar känner sig rädda för att kontakta socialtjänsten. Man kan vara rädd för att man ska bli fråntagen sitt barn om man berättar hur det är.

Men att våga berätta för någon om dina svårigheter är en bra början om du ska kunna förändra något. Socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge hjälp och stöd som du behöver för att kunna ta hand om ditt barn. Det är också mycket lättare för socialtjänsten att ge rätt hjälp om ni samarbetar och har förtroende för varandra.

Läs om att ansvara för ett barn och om när barn far illa.

Stockholms län

Stöd från socialtjänsten

Region Stockholm ansvarar för den medicinska vården medan kommunerna har det yttersta ansvaret för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver. Genom socialtjänsten på kommunen kan du till exempel få:

  • olika stödinsatser
  • öppenvårdsbehandling
  • vård på behandlingshem

Det finns också särskild gruppverksamhet för barn till föräldrar med missbruksproblem.

Först gör socialsekreterare en utredning

När du kontaktar socialtjänsten på kommunen får du prata med en socialsekreterare. Socialsekreteraren gör en utredning av dina problem genom att ställa frågor om ditt riskbruk och din livssituation i övrigt. Ibland behöver utredningen kompletteras med bedömningar från till exempel en läkare på beroendemottagningen. Syftet med utredningen är att få en helhetsbild av din livssituation för att kunna erbjuda dig rätt behandling.

När socialsekreteraren tillsammans med dig kommit fram till vilka behov av vård och behandling du har fattas ett beslut. Ni gör sedan tillsammans upp en planering kring vården och behandlingen. Om du inte är nöjd med den hjälp du erbjuds kan du överklaga beslutet.

Här hittar du kontaktuppgifter till socialtjänsten i din kommun.

Till toppen av sidan