Covid-19

Kako da dobijete potvrdu da ste vakcinisani protiv covid-19 ako nemate švedski matični broj ili koordinacijski broj

Få bevis på att du är vaccinerad mot covid-19 utan att ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer - serbiskaThe content concerns Västra Götaland

Da biste dobili potvrdu da ste vakcinisani, obratite se vakcinatoru koji vam je dao posljednju dozu i dajte im sljedeće podatke:

  1. Rezervni broj pod kojim je registrirana vaša vakcinacija. Ako ne znate rezervni broj, navedite svoj datum rođenja.
  2. Vaše ime i prezime
  3. Adresu (odnosno c/o-adresu) na koju želite da vam se pošalje potvrda.

Ako imate problema da kontaktirate svog vakcinatora, rado zamolite nekoga za pomoć! Ako ne možete da nađete kontaktne podatke vakcinatora, pošaljite e-mail na covid-19@vgregion.se ili pozovite:

010-473 94 30 (švedski)

011-473 00 22 (arapski)

011-473 00 23 (persijski)

011-473 00 24 (somali)

Potreban vam je identifikacioni dokument

Vakcinator šalje potvrdu preporučenim pismom vašem najbližem poštanskom zastupniku. Potreban vam je identifikacioni dokument koji je odobrio Postnord da biste je podigli.

Imate li koordinacijski broj?

Vi koji imate koordinacijski broj („samordningsnummer“) tražite potvrdu o vakcinaciji od E-zdravstva. Ako vaša vakcinacija nije registrirana na vašem koordinacijskom broju, registrirana je na rezervnom broju i onda morate uraditi prema gore navedenom.

To the top of the page