Covid-19

Covid-19 - serbiskaOTHER LANGUAGES

Other languages

Show content as:

Vakcinacija protiv covid-19

Vaccination mot covid-19 - serbiska

Covid-19 je zarazna bolest. Vakcina je najefikasniji način da izbegnete da se ozbiljno razbolite ili da umrete od te bolesti. Vakcina takođe može da pomogne da se smanji širenje covid-19 u zajednici. Zato je važno da što je moguće više osoba odluči da se vakciniše.

To the top of the page