COVID-19

Vakcinacija protiv covid-19

Vaccination mot covid-19 - serbokratiska

Covid-19 je zarazna bolest. Vakcina je najefikasniji način da izbegnete da se ozbiljno razbolite ili da umrete od te bolesti. Vakcina takođe može da pomogne da se smanji širenje covid-19 u zajednici. Zato je važno da što je moguće više osoba odluči da se vakciniše.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Dobićete vakcinu injekcijom u ruku.

Vaš region je odgovoran za vakcinaciju.

Ne morate platiti za vakcinu protiv covid-19.

Vi sami odlučujete da li ćete da se vakcinišete.

Du kan läsa texten på svenska här.

To the top of the page