Aktiviteter på Hörsel- och dövmottagningen

Basutbildning tinnitus

Innehållet gäller Sörmland

Basutbildning tinnitus syftar till att ge allmän information om tinnitus, om psykologiska aspekter och om metoder och behandlingar som kan användas för att underlätta vardagen.

Målgrupp

Informationen erbjuds dig som besväras mycket av din tinnitus och bedöms ha behov av information och vägledning.

Plats

Utbildningen kommer ske digitalt via Microsoft teams. Länk skickas ut cirka 5 dagar innan via 1177, du behöver då logga in med BankID/FrejaID. Har du behov av språktolk eller inte kan delta digitalt så kan ett enskilt fysiskt möte erbjudas.

Tid

Omfattar 2 timmar.
Startar löpande

Kostnad

Basutbildningen är kostnadsfri. Uteblivet besök debiteras.

Anmälan och frågor

Du kallas efter remiss från läkare på ÖNH-mottagning, privatpraktiserande öronläkare eller av audionom på hörselvårdsmottagningen.

Vid frågor kontakta Hörsel-och dövmottagningens expedition,
telefon: 016-10 30 17, sms: 076-686 98 34 eller via e-tjänster på 1177.

Till toppen av sidan