OM COVID-19 – OTHER LANGUAGES

Om covid-19 på olika språk

Här hittar du länkar till information om covid-19 på andra språk.

Läs mer om covid-19 på 1177.se

Sörmland

Have you recently been to the UK?

If you have been to the UK after december 12, please get tested for covid-19 as soon as possible! If you are staying in Sörmland, send an email to provtagningcovid19@regionsormland.se to book your test.

Vilken information som finns på olika språk kan variera beroende på vilken region du bor i.

1177 Vårdguiden - other languages

Telephone services about Covid-19 - English

Läs mer om covid-19 på andra webbplatser

Information om covid-19 från Folkhälsomyndigheten

Du som har varit i Storbritannien eller Sydafrika:
Recommendations for those travelling or who have travelled to Sweden from the United Kingdom or South Africa

Information om hur du ska undvika att själv bli smittad och att smitta andra finns översatt till följande språk:

Information om covid-19 från andra myndigheter

Krisinformation.se har samlat länkar till myndigheternas information på olika språk om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta.

Links to information from authorities about the covid-19 in other languages.

Till toppen av sidan