VÅRDEN I SÖRMLAND

Att besöka Regionsjukhuset Karsudden

Innehållet gäller Sörmland

Regionsjukhuset Karsudden är ett av Sveriges största rättspsykiatriska sjukhus med förhöjd säkerhetsklassificering. På sjukhuset vårdas främst patienter dömda till rättspsykiatrisk vård. Även patienter som är anhållna, häktade eller har en anstaltsplacering vårdas på sjukhuset.

Inför ditt besök

Sörmland

Avrådan från sjukhusbesök

Med anledning av det nya Coronaviruset har vi beslutat att avråda från besök till våra inneliggande patienter på sjukhusen i Sörmland om inte särskilda skäl finns, till exempel föräldrar som besöker sina barn.

Besök är inte tillåtet alls om besökaren har luftvägssymtom, till exempel hosta eller andningssvårigheter.

Här kan du läsa mer om vilka besöksrestriktioner som gäller.

Alla besök ska vara föranmälda till vårdavdelningen. Besök sker som regel på sjukhusets besöksavdelning. En läkare kan fatta beslut om att personal ska närvara under ett besök.

Samtliga besökare ska legitimera sig med en giltig legitimation. Detta gäller även representanter från till exempel  trossamfund, polisen, sakkunnig läkare, stödperson, offentligt biträde och hantverkare.

Besökare ska förvara ytterkläder och medhavd väska eller liknande i förvaringsskåpen i väntrummet. Inga föremål får överlämnas till patienten i samband med besöket. Inget ät- eller drickbart får medföras till besöket.

Besökstider är alla dagar klockan 09.30-11.30 och 15.00-17.00.

För besök till anhållna, häktade och anstaltsplacerade patienter gäller särskilda bestämmelser.

Till toppen av sidan