Baaritaano/tijaabooyin

Tijaabada unugyada ee ilmo galeenka

Cellprov från livmodern - somaliska

Tijaabada unugyada ee ilmo galeenka waxa laga soo qaadaa siilka. Waa tijaabo muujinaysa haddii ay ilmo galeenkaaga wax iska bedeleen, taas oo isku bedeli karta cudurka kansarka. Tijaabada unugyadu waxay muujin kartaa haddii xilli hore wax isbedeleen. Markaas ayaad wakhti hore heli doontaa daaweyn sax ah, hadii loo baahdo. Waxba kuma kharash gareynayso inaad dhiibto tijaabada unugyada.

Tijaabada unugyada waxa laga soo qaadayaa qaybta hoose ee ilmogaleenka.
Tijaabada unugyada waxa laga soo qaadayaa qaybta hoose ee ilmogaleenka.

Waa maxay tijaabada unugyadu?

Tijaabada unugyadu waxay muujin kartaa haddii ay wax iska bedeleen qeybta hoose ee ilmogaleenka. Waxay ku taalaa xagga hoose ee gudaha siilka. Caadi ahaan wax khatar ah ma aha haddii wax isbeddeleen. Iyadaa sida caadiga ah kaligeed iska bogsata. Laakiin waxay sidoo kale noqon kartaa calaamad cudurka kansarka, durba intaanu isku bedelin. Markaas ayaad u baahan tahay inaad hesho daawo.Tijaabada unugyada waxa laga soo qaadayaa qaybta hoose ee ilmogaleenka.

Maxaa aniga la iigu yeeray in la iga qaado tijaabada unugyada?

Dhammaan dumarka Iswiidhan jooga ee da'doodu ka weyn tahay 23 sanno jir ayaa loogu yeedhayaa tijaabada unugyada, qiyaas ahaan saddexdii sanoba hal mar. Waxaad heli doontaa martiqaad gaar ah oo baadhitaan ah. Waxa ku qoran wakhtiga iyo goobta baadhitaanka. Waad qabsan kartaa wakhti cusub, haddii waqtiga aad heshay aanu kugu habooneyn. Waxaad sidoo kale adigu la xiriiri kartaa daryeelka caafimaadka si aad ugu hesho wakhti.

Waqtiga dib u qabso haddii ay caadadu kaa imaneyso, ama haddii aad leedahay uur ka weyn 15 todobaad. Adiga ayaa go'aanimaaya haddii aad rabto inaad dhiibto tijaabada unugyada, laakiin waa ay wanaagsan tahay in sidaas la sameeyo.

Ma jirto wax halis ah oo ku lug leh in tijaabada unugyada la dhiibo.

Waxa weeye dhakhtar ama umulisada cidda tijaabada unugyada qaadeysa. Waxa si gaar ah loogu tababaray inay ka shaqeeyaan hoosta haweenka. Ma jirto wax halis ah oo ku lug leh in tijaabada unugyada la dhiibo.

Dhammaan shaqaaluhu waxay ballanqaadeen in aanay qof kale oo ka baxsan daryeelka caafimaadka u sheegin wax kasta oo aad u sheegto. Tani macnaheedu waa in shaqaaluhu ayna wax adiga kugu saabsan u sheegi karin qof ka baxsan daryeelka caafimaadka.

Waxaad adigu sii kaxeysan kartaa saaxiib ama waxa ku caawin doona turjumaan             

Waxa muhiim ah inaad fahanto waxa uu shaqaalahu sheegaayo. Waxayaad xaq u yeelan kartaa turjumaan haddii aanad ku hadlin Iswiidhishka. Turjumaanka laftiisa waxa qabanaaya xeerka sir haynta. Hore ula sii hadal rugta caafimaadka, haddii aad turjumaan rabto.

Waxa kula joogi kara qof saaxiib ah ama qof qoyskaaga ka mid ah haddii aad rabto. Dadka qoyska iyo asxaabta ee kuu turjumaaya ma aha turjubaano oo ma qabanaayo xeerka sir hayntu.

Sidan ayaa loo sameeyaa tijaabada

Waxaad ku fariisan doontaa kursi leh meel lugaha la saarto.
Waxaad ku fariisan doontaa kursi leh meel lugaha la saarto.

Waxaad soo galaysaa qol halkaas waxa yaala kursi loo yaqaan gynstol. Waa kursi leh meel lugaha la saarto.

Waa inaad ka jawaabto dhowr su'aalood, sida tusaale ahaan:

  • Miyaad leedahay uur ama miyaad dhashay carruur sanadadii ugu danbeeyey?
  • Miyaad isticmaashaa wax kaa ilaalinaaya uurka?
  • Miyey caadadii kaa go'dey/istaagtey?

Jawaabta waxa kaliya loogu tallo galay shaqaalaha.

Waa inaad dharka iska saarto qaybta hoose ee jirka. Waxaad xiran kartaa goono/haaf, toob ama funaanad dheer haddii aad rabto. Kadibna waxaad ku jiifsaneysaa kursiga gynstolen.  Isku dey inaad is dejiso.

Dhakhtarka ama umulisada ayaa burush yar oo khafiif ah tijaabo kaga soo qaadaysa xagga hoose ee siilkaaga. Waxay kaliya qaadaneysaa dhowr daqiiqo. Wax xanuun ah ma keento.

Qofka la gudey

Wax dhibaato ah ma laha inaad dhiibto tijaabada unugyada xataa haddii lagu guday. Waxa laga yaabaa inaad u baahato in lagu daaweeyo ka hor intaan tijaabada unugyada, la qaadin haddii afka siilkaagu uu aad u yar yahay. La hadal rugta caafimaadka ee kuugu yeedhay tijaabada unugyada.

Waxaad adigu had iyo jeer wici kartaa lambarka telefoonka ee 1177 haddii aad qabto su'aalo ama aad tallobixin uga baahan tahay telefoonka. Cidda ka jawaabeysaa waa kalkaalisooyin. Waxay ka jawaabi karaan haddii aad u baahan tahay inaad daryeel caafimaad raadsato.

Waxaad ku hadli kartaa Iswiidhish ama Ingriisi. Waxba kuma kharash gareynayso inaad waxdo 1177.

Goorma ayaan helayaa jawaabta tijaabada?

Waxaad jawaab heli doontaa qiyaastii lix todobaad gudahood. Waxaad heli doontaa warqad ama waxa lagugula soo xiriiri doonaa telefoonka. Warqada waxa loo direyaa cinwaanka aad ka diiwaangashan tahay.  Waxaad u imaan doontaa baadhitaan cusub haddii tijaabadau ay muujisay in wax iska beddeleen ilmogaleenkaaga.

To the top of the page